Skjærtorsdag

Gassbil.

Skjærtorsdag! Og jeg er oppe tidlig. Sola skinner så vakkert mot en litt disig himmel, der den kravler seg modig over ryggen på fjellene mellom Halsa og Surnadal. Jeg skal på vakt, og må med første fergen på Tømmervågen som går klokken 0850.

Klokken er passert 08( som det heter i våre dager). Jeg er nydusjet, håret i vante vendinger og med riktig lukt under armene. Egentlig er alt såre vel.

Et kjapt toalettbesøk, og så undrer jeg på om jeg bare skal sette meg i bilen og kjøre på fergekaien(?). Det er over en halv time til fergen går, så jeg har rikelig med tid.

Skitt au! Jeg har da Jo Nesbøs siste liggende i fremsetet, så jeg - bare kjører.

Gud være lovet!

Det sa jeg til meg selv da jeg kom frem - denne hellige dagen.

Gassbil.

Står først i køen. Jeg er bil nr. 4. Begynner straks å telle folk i bilene. Jeg er passasjer nr.6. Bak meg kommer flere biler, deriblant en lastebil med to personer.

Trolig er det noen som ikke kommer med. Alle vet vi at - er det med en gassbil, så tar fergen kun 25 passasjerer. Der er de som kan ofres om gassbilen går i lufta. The expendables, som Donald Trump ville ha sagt.

Glad og med ikke så lite lettelse, siger første delen av køen ombord og løser bilett. Det endelige bevis på at vi er - turens utvalgte folk. Noen må sikkert stå igjen. En times venting. Det er jo søndagsrute.

24 minutter senere smyger B/F Bjørnsund sin smekre front inn i fergeleie på Seivika. En flokk måker sloss om å få sitte på toppen av heisetårnene til fergelemmen.

Sakte går lemmen ned og bommen opp, og fergekøen som skal nordøstover kommer til syne. Aller først:

Gassbil.

Ingen av disse to gassbilene er varslet over Fjord1's varslingstjeneste. Hadde bilene vært varslet, hadde jeg reist en time før avgang.

For å være sikker.

Jeg har påpekt dette i tidligere innlegg, både på nettet og i TK, med bare "spott" til svar fra de som er selvopnevnte ledere for samferdsel i vårt fylke. Representanten fra Nordmørslista i sanferdselsutvalget har påpekt problemet, og blitt blankt avvist og nedstemt i ren hersketeknikk stil.

25 personer kom med første ferge fra Tømmervågen denne skjærtorsdag morgen. 25 personer kom seg fra Seivika.

Alle vet hvordan problemet kan løses, men ingen tar de nødvendige avgjørelsene, og monterer godkjent slukningutstyr på en av fergene. For gasstransporten vitner om at produksjonen på Tjeldbergodden går så det griner. Enda et bevis på et av Nordmøres flotte industriprosjekt.

Jeg ønsker gassbilene velkommen! Så er det bare for Fylkeskommunene å "få ut fingeren", og få slukningsutstyret montert.

Det er jo innkjøpt!

Terje Hals, Nordmørslista

Siste nyheter

Kven vil vel frivillig ha noko slikt i sin kommune?

Jubelen må ha stått i taket på kommunehuset i Porsgrunn den dagen dei fekk vite at Nesset kommune ville stille seg positive til eit nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand.

Tigging og organisert kriminalitet

- Hvem er egentlig overrasket?

Tilsvar til "Jeg velger meg et giftfritt Nesset"

Bergmesteren Raudsand har i løpet av vinteren fått gjennomført grundige og omfattende geologiske undersøkelser av fjellet der fjellhallene er planlagt plassert. Undersøkelsene viser at fjellet er godt egnet, tett og sikkert.

Møre og Romsdal fylke er STORT!

Kjører en bil fra fylkesgrensa på Rindalsskogen og ned til Stadt, så tar det like lang tid som å kjøre fra Rindalsskogen og ned til Oslo.

Den frivillige vinterberedskapen i Norge

Hva skjer med vinterberedskapen i Norge om noen år? Skal staten ta over alt det arbeidet de frivillige gjør i dag? Skal de frivillige kjøre ulovlig for å redde liv?

- Hovedkrava må innfris

Det betyr at bønder på Vestlandet kommer styrket ut av årets landbruksoppgjør.

Musikkspillet «Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy»

Jonas går i lære for ny rolle

Jonas Bersås Folde (25) har på sett og vis vokst opp med musikkspillet om Lady Arbuthnott. Fire år, var han første gang han opplevde magien i stykket – og i mektige «Astariot». I år skal han sjøl prøve seg. Det gjør han med skrekkblandet fryd.

Mange hunder samles

Kommende helg er det stor vårutstilling i Sunndal.

Strengare vassforskrift

Ny vassforskrift set strengare krav til leveringssikkerheit for drikkevatn og til å sikre reint vatn – også for små private vassverk.

Eldreråda må ikkje vengeklippast

Slik eldrerådslova frå 1991 er utforma kan kommunane vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

Færre får skoleskyss

Foreslår fri skyss til alle elever til og med 2. klasse.

Startskudd for Stikk UT-sesong

1. mai blir det bålkaffe og markering av Stikk UT-sesongen i Nesset.

Søker om privatskole

Det søkes igjen om lov til å etablere privatskole i Bøfjorden.

Millionstøtte til kulturminner

Kulturminnefondet gir til sammen 6,5 millioner kroner til 19 ulike prosjekt i Møre og Romsdal.