Liv Solemdal
            (Foto: Privat)

Liv SolemdalFoto: Privat

Løsning finnes – glem gigantisk nasjonalt deponi for farlig av

Leserbrev fra Liv Solemdal.

Myndighetene ønsker et nytt sted for å lagre store mengder farlig, uorganisk avfall etter at deponiet på Langøya om få år er fullt. Bergmesteren Raudsand AS har lansert Raudsand som et aktuelt deponisted, og hevder at de kan bygge nærmest ubegrenset med fjellhaller som kan fylles med farlig avfall. Konsekvensutredning for fjellhaller og åpne deponier er nettopp presentert på folkemøte i Nesset.

Til nå har det nasjonale behovet for deponikapasitet vært ca 500 000 – 800 000 tonn per år. I mengde er det spesielt to store fraksjoner av slikt giftig avfall. Den ene fraksjonen består av syrer og utgjør 270 000 tonn per år. Dette er forurenset svovelsyre som kommer fra fabrikken Kronos Titan i Fredrikstad. Fabrikken har selv vurdert det som uaktuelt å frakte disse mengdene med svovelsyre rundt hele kysten til Raudsand. Den andre store fraksjonen er flygeaske, som er aske fra rensing av røykgasser i avfallsforbrenningsanlegg. Asken inneholder mye tungmetaller; mange av disse svært helseskadelige i små mengder. Norge importerer flygeaske i tillegg til det vi produserer selv, og til sammen behandles ca 160 000 tonn per år. Behandlingen består i å blande forurenset syre og tungmetallholdig aske til gips, som igjen føres til deponi. Prosessvannet slippes ut i sjø.

Nå viser det seg at nye teknologiske løsninger er rett rundt hjørnet, slik at det å tilby en gigantisk deponikapasitet for dette farlige avfallet, framstår som en svært gammeldags løsning. En bedrift på Herøya, Norsep, forteller til Telemarksavisa 24. oktober at de har utviklet teknologi for å gjenvinne tungmetaller fra flygeaske. Med denne teknologien blir tungmetallene en verdifull ressurs som kan brukes på nytt og restproduktet blir ikke lenger farlig avfall. 

Det er nettopp dette som er sirkulær økonomi, eller med andre ord å gjøre om farlig avfall til råvarer som går inn i verdikjeden igjen. Et eksempel er sink som det deponeres 5000 tonn av per år. Med dagens forbruk og uten gjenvinning vil det på verdensbasis være tomt for sink om 25 år.

Norsep vil bygge et pilotanlegg for rensing av flygeaske våren 2018 og målet er å bygge fullskala testanlegg ved et forbrenningsanlegg allerede ett år etter dette. I dag er det 20 forbrenningsanlegg i Norge og renseanleggene til Norsep vil kunne bygges over alt og dermed redusere behovet for deponikapasitet dramatisk.

Med denne teknologien rett rundt hjørnet, er det feil strategi av myndighetene å satse på et gigantisk deponi for farlig uorganisk avfall, enten det er på Raudsand eller andre steder. En stor deponikapasitet er feil vei inn i framtida, og vil stimulere mekanismer som går i motsatt retning av resirkulering/gjenvinning. Det vil bare stå i veien for fremtidsrettede teknologiske løsninger som kan minimere mengden avfall og samtidig skape nye verdier. Det er ikke troverdig at aktørene på Raudsand vil satse stort på slik teknologiutvikling samtidig som de skal selge ubegrenset deponikapasitet.

Liv Solemdal

MDG Tingvoll

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Framtidige behov for sjukeheimsplassar

Er det å oppretthalde 8 sjukeheimsplassar mindre viktig enn dei føremåla det er bevilga midlar til tidlegare i 2017?

‘Ættestupet’ i Surnadal

Leserbrev fra Dordi Skuggevik.

Sykehjemsplasser i Surnadal

Det bør tynnes ut i byråkratiet på Kommunehuset istedenfor at sykehjemsplasser legges ned.

Til de folkevalgte og administrasjonen i Surnadal Kommune

"Hva er det med Surnadal Kommune og eldreomsorg?"

Trenerduo leder damelaget i debutsesongen i 2 divisjon

Samarbeidsklubbene i Surnadal er svært glade for å ha fått på plass en trenerduo med høy kompetanse.

Krangel og feststøy

Politipatrulje grep inn.

Sjuåringen hadde lagt seg da han kjente at det luktet svidd

- Dra ut støpsler til ladere, advarer mamma.

Ny bygdebok før jul

Onsdag blir det offisiell lansering av band 2 av det nye bygdebokverket for Surnadal.

- Hele bobilen ristet, og alt ble kvitt

Ektepar fra Bud slapp med skrekken etter å ha fått kjenne på kreftene til snøskredet som traff E 136 lørdag ettermiddag.

Vil ikke i regjering med Frp

Gunn Berit Gjerde sterkt uenig med Venstre-ledelsen.

Stikk ut - på ski!

Nå kan du smøre skia og gjøre dem klare - snart starter årets Stikk UT! - ski. Sjekk alle lokale turene her!

Livet ved fjorden i årets "Leikvin"

Fjorden var vegen, fjorden var livet. Det lokalhistoriske årsskriftet Leikvin har i år som tema «Fjorden, dampen og hverdagen ved vannet».