‘Ættestupet’ i Surnadal

Leserbrev fra Dordi Skuggevik.
Meninger

Samhandlingsreformen som «Pølse-Hansen» (Ap) fikk igjennom før han gikk ut av politikken, medførte at nyopererte pasienter på sykehusene skulle overføres til sykehjem i hjemkommunen lenge før de var klare for utskriving, en utskriving til primærkommuner som manglet fagfolk til å følge opp den nyopererte. Transportetappen for en nyoperert pasient vil dessuten alltid være en stor og livstruende påkjenning. Fastlegesystemet i kommunen vil i tillegg belastes i sterk grad, noe som går ut over hele befolkningen i kommunen.

    Samhandlingsreformen ble nødvendig fordi sykehusene nå bygges med for små sengeposter for å korte inn liggetiden, slik at penger kan spares på Statsbudsjettet. Staten velter liggedøgnsutgiftene over på primærkommunene – og de skryter av det!

     Nylig kom en «samhandlings-pasient» hjem til Surnadal. Det var ikke plass på sykehjemmet, hun ble avvist, ble kjørt til sitt hjem – og døde om natten.

     Dette får vi mere av i Surnadal, nå når Kommunestyret ikke bare har lagt ned plassene i Stangvik, men nå også legger ned 8 plasser i hoveddalføret.

     Jeg har sagt det før: Det bør tynnes ut i byråkratiet på Kommunehuset istedenfor at sykehjemsplasser legges ned. Dessuten må politikerne prioritere syke folk i stedet for snøkanoner og annet i samme gate. Raseriet stiger i befolkningen!

     Det neste som kommer i norsk helsepolitikk vil bli det moderne «ættestupet» = politisk foreskrevet eutanasi – aktiv dødshjelp på politisk resept.


Glærum, 5.des. – 2017.

Dordi Skuggevik