Fra en av debattene under Norges Forsvarsforenings landsmøte. fra venstre: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet og generalsekretær Christian Bugge Hjorth, som ledet debatten.
(Foto: Norges Forsvarsforening)

Fra en av debattene under Norges Forsvarsforenings landsmøte. fra venstre: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet og generalsekretær Christian Bugge Hjorth, som ledet debatten. Foto: Norges Forsvarsforening

Nye trusler krever nye strategier

- Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi, der man trekker på både militære og sivile ressurser.

Pressemelding fra Norges Forsvarsforening:

Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi for å svare på disse truslene med planer som gjenspeiler dette, og der man trekker på både militære og sivile ressurser, heter det i en resolusjon vedtatt på Norges Forsvarsforenings landsmøte.

I resolusjonen pekes det på at sektortenkning i samfunnet ikke bare er lite optimalt, men at det kan også være farlig for landets sikkerhet.

Overordnet strategi, men individuelle planer

 Vi trenger en overordnet strategi, men med individuelle planer og budsjetter for de aktuelle aktørene med Norges forsvar som det mest sentrale, ifølge Forsvarsforeningen.

Den kalde krigen var preget av overveiende militært fokus. I dag er situasjonen mer kompleks, mener Forsvarsforeningen og viser til de nye mekanismene som har fått plass i trusselbildet de senere år:

• Hybrid krigføring hvor ”fienden” opptrer som stedfortreder for fremmede makter som i Ukraina.

• Fysisk terror utført av organisasjoner og bevegelser, men også enkeltindivider, som alle kan tenkes å operere på vegne av fremmede makter for å påvirke og destabilisere.

• Cyberangrep fra forskjellige kategorier av aktører med varierende motiver. Alvorlighetsgrad spenner fra forsøk på å lamme sentrale samfunnsfunksjoner via spionasje til fordekt påvirkning av demokratiske prosesser.

• Varm krig med utgangspunkt i forspill som beskrevet over, eller tradisjonelle konflikter som berører Norge eller allierte.

Alt dette må motvirkes ved å få på plass en samlet strategi for beskyttelse av samfunnet, heter det i en av foreningens resolusjoner fra landsmøtet.

NATO er og blir en sentral brikke

 Norges Forsvarsforening mener samtidig at hele spekteret av trusler rettet mot vårt samfunn må ses i sammenheng med vår alliansepolitikk. NATO er og blir en sentral brikke i forsvaret av Norge. Våre pågående aktiviteter innen terrorbekjempelse i Midt-Østen er en del av dette. Det samme gjelder deltakelse i NATO-styrker, for eksempel i Baltikum.

Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis. Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker.

Norge kan tilby øvelsesforhold som få NATO land kan tilby. Våre øvelsesområder er en ettertraktet ressurs og det er et norsk ansvar å sørge for nødvendig infrastruktur og tilrettelegging for slik virksomhet.

Ja til 2-prosentmålet

2% målet må ses i lys av NATOs vekt på solidaritet. Med Norges store og utsatte territorium, til havs (2 mill km2) og til lands (380.000 km2), er 2% ingen øvre grense der Norges sikkerhet tilsier økt satsing.

Storting og regjering må ta høyde for de forslag Forsvarsjefen allerede har fremmet for anvendelse av økte rammer, og også ta høyde for de forslag som kommer som del av Landmaktutredningen og andre utredninger.

Ja til allierte styrker på norsk jord

 Den usikkerhet som preger noen sider ved NATO alliansen gjør det særdeles viktig med tilstrekkelige rammer for Norges styrkeoppbygging og aktiv deltagelse i alliansen.

* NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge.

- Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis.

- Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker.

 Norge kan tilby forhold som få NATO land kan tilby. Våre øvelsesområder er en ettertraktet ressurs.

* Vi må styrke vårt nasjonale forsvar mot cyberangrep

- Norge må etablere en nasjonal strategi og plan i samordnet med NATOs Cyber erklæring.

- Ansvarlige institusjonene må styrkes med kompetanse-/utdannelse og nødvendige ressurser.

1.Vi blir hyppig utsatt for cyberangrep fra svært forskjellige aktører med varierende motiver.

2.Spionasje ved ”hacking” som kan være rettet mot forsvar, forsvarsindustri, kritisk infrastruktur

3.Angrep for å lamme kritiske systemer og å volde skade (energi, kommunikasjon, forvar, samfunnskontakt og annet).

4.Teknologibaserte påvirkningskampanjer utført i skjul av fremmede stater, deres stedfortredere eller ressurssterke særinteresser. Dette skjer i kombinasjon med ”hacking” og ”fake news”. Dokumenterte eksempler er presidentvalget i USA, Brexit avstemningen og presidentvalget i Frankrike.

5.Internett er også et verktøy for terrorister.

* Vi trenger et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet allerede i 2018.

•Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024.

•Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet.

•Toprosentmålet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet.

•Med Norges store og utsatte territorium til havs (2 mill km2) og til lands (380.000 km2) er to prosent av BNP ingen øvre grense.

•Storting og regjering må ta høyde for de forslag Forsvarsjefen allerede har fremmet for anvendelse av økte rammer.

•Det må også tas høyde for de forslag som kommer som del av Landmaktutredningen og andre utredninger.

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

TERRORANGREPET I BARCELONA:

- Vi sprang i panikk

- En skikkelig ekkel opplevelse, sier pensjonert nessetrådmann Liv Husby. Hun og ektemannen Steinar var like i nærheten da bilen braste inn i folkemengden på hovedgata Las Ramblas.

Mener skolevegen er utrygg

En av fire i Møre og Romsdal mener skoleveien er utrygg.

Flyttes til lørdag

«Allsong på Nordstrand» er med hensyn til værmeldingene flyttet til førstkommende lørdag.

- Sier klart nei til deponi

Varaordfører Edmund Morewood i Nesset har ingen tro på at det blir noe av planene om å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Knusende rapport om deponiplanene på Raudsand:

- Planene må skrinlegges

- Det lekker fortsatt eksplosjonsfarlig gass opp fra gruvene på Raudsand. Det er underlig at dette ikke er kommet fram i rapporter som Bergmesteren har bestilt, sier Ola Øverlie.

"Michael Jackson" kommer

Anthony King er verdens mest berømte Michael Jackson-danser og har jobbet tett med Jackson selv i 20 år. Første helga i september skal han ha danse-workshop i Surnadal.

Fra AUF til Mljøpartiet De Grønne:

Mener Støre vingler

Sunndalsjenta Helle Gannestad var i flere år aktiv i AUF. Hun satt i landsstyret og i fylkesstyret for organisasjonen. Nå har hun forlatt partiet og håper på stor oppslutning rundt MDG under høstens valg.

Irriterer båtfolket

Høy fart og ekstremkjøring irriterer båtfolket i Møre og Romsdal.

– Gleder oss veldig

– Skolestarten er like spesiell hvert år, det er alltid kjekt å få mye trivelig ungdom hit, sier rektor ved Sunndal Videregåande skole, Jan Ove Løken.

Starter linje for e-sport

Spiller krigsspill i liga

Nordmøre Folkehøgskole (NOFO) stiller tre lag i verdens største e-spilliga. Elevene skal konkurrere i Counterstrike og League of Legends.

Tilbyr topp artister

Sirkus Agora kommer.

Gjennomføringsprosenten går opp og fraværet går ned:

Ser fram til skolestart

Kabalen er lagt og alt er klart for det nye skoleåret ved Surnadal videregåande skole.

Politikontakt og politiråd:

Sånn skal de jobbe

Politiråd og politikontakt skal bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn. I en ny informasjonsfilm forteller politiet mer om hvordan disse skal jobbe.

Kraftig opptur – ordrebok på 1,2 mrd. kr

Langset-konsernet er på veg opp igjen, etter et år ned underskudd som følge av oljenedturen. Ifølge konsernsjef Jan Tore Langset fikk konsernet et overskudd på over 30 millioner kr i første halvår i år.

Utvikler Småøyan

Emil Roger Øyen stortrives ved Småøyan Camping. Han oppgraderer og utvikler campingplassen litt etter litt, og har til stadighet flere ulike prosjekt gående. Inn mot neste sommer har han enda flere planer.