Fra en av debattene under Norges Forsvarsforenings landsmøte. fra venstre: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet og generalsekretær Christian Bugge Hjorth, som ledet debatten.
(Foto: Norges Forsvarsforening)

Fra en av debattene under Norges Forsvarsforenings landsmøte. fra venstre: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet og generalsekretær Christian Bugge Hjorth, som ledet debatten. Foto: Norges Forsvarsforening

Nye trusler krever nye strategier

- Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi, der man trekker på både militære og sivile ressurser.

Pressemelding fra Norges Forsvarsforening:

Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi for å svare på disse truslene med planer som gjenspeiler dette, og der man trekker på både militære og sivile ressurser, heter det i en resolusjon vedtatt på Norges Forsvarsforenings landsmøte.

I resolusjonen pekes det på at sektortenkning i samfunnet ikke bare er lite optimalt, men at det kan også være farlig for landets sikkerhet.

Overordnet strategi, men individuelle planer

 Vi trenger en overordnet strategi, men med individuelle planer og budsjetter for de aktuelle aktørene med Norges forsvar som det mest sentrale, ifølge Forsvarsforeningen.

Den kalde krigen var preget av overveiende militært fokus. I dag er situasjonen mer kompleks, mener Forsvarsforeningen og viser til de nye mekanismene som har fått plass i trusselbildet de senere år:

• Hybrid krigføring hvor ”fienden” opptrer som stedfortreder for fremmede makter som i Ukraina.

• Fysisk terror utført av organisasjoner og bevegelser, men også enkeltindivider, som alle kan tenkes å operere på vegne av fremmede makter for å påvirke og destabilisere.

• Cyberangrep fra forskjellige kategorier av aktører med varierende motiver. Alvorlighetsgrad spenner fra forsøk på å lamme sentrale samfunnsfunksjoner via spionasje til fordekt påvirkning av demokratiske prosesser.

• Varm krig med utgangspunkt i forspill som beskrevet over, eller tradisjonelle konflikter som berører Norge eller allierte.

Alt dette må motvirkes ved å få på plass en samlet strategi for beskyttelse av samfunnet, heter det i en av foreningens resolusjoner fra landsmøtet.

NATO er og blir en sentral brikke

 Norges Forsvarsforening mener samtidig at hele spekteret av trusler rettet mot vårt samfunn må ses i sammenheng med vår alliansepolitikk. NATO er og blir en sentral brikke i forsvaret av Norge. Våre pågående aktiviteter innen terrorbekjempelse i Midt-Østen er en del av dette. Det samme gjelder deltakelse i NATO-styrker, for eksempel i Baltikum.

Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis. Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker.

Norge kan tilby øvelsesforhold som få NATO land kan tilby. Våre øvelsesområder er en ettertraktet ressurs og det er et norsk ansvar å sørge for nødvendig infrastruktur og tilrettelegging for slik virksomhet.

Ja til 2-prosentmålet

2% målet må ses i lys av NATOs vekt på solidaritet. Med Norges store og utsatte territorium, til havs (2 mill km2) og til lands (380.000 km2), er 2% ingen øvre grense der Norges sikkerhet tilsier økt satsing.

Storting og regjering må ta høyde for de forslag Forsvarsjefen allerede har fremmet for anvendelse av økte rammer, og også ta høyde for de forslag som kommer som del av Landmaktutredningen og andre utredninger.

Ja til allierte styrker på norsk jord

 Den usikkerhet som preger noen sider ved NATO alliansen gjør det særdeles viktig med tilstrekkelige rammer for Norges styrkeoppbygging og aktiv deltagelse i alliansen.

* NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge.

- Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis.

- Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker.

 Norge kan tilby forhold som få NATO land kan tilby. Våre øvelsesområder er en ettertraktet ressurs.

* Vi må styrke vårt nasjonale forsvar mot cyberangrep

- Norge må etablere en nasjonal strategi og plan i samordnet med NATOs Cyber erklæring.

- Ansvarlige institusjonene må styrkes med kompetanse-/utdannelse og nødvendige ressurser.

1.Vi blir hyppig utsatt for cyberangrep fra svært forskjellige aktører med varierende motiver.

2.Spionasje ved ”hacking” som kan være rettet mot forsvar, forsvarsindustri, kritisk infrastruktur

3.Angrep for å lamme kritiske systemer og å volde skade (energi, kommunikasjon, forvar, samfunnskontakt og annet).

4.Teknologibaserte påvirkningskampanjer utført i skjul av fremmede stater, deres stedfortredere eller ressurssterke særinteresser. Dette skjer i kombinasjon med ”hacking” og ”fake news”. Dokumenterte eksempler er presidentvalget i USA, Brexit avstemningen og presidentvalget i Frankrike.

5.Internett er også et verktøy for terrorister.

* Vi trenger et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet allerede i 2018.

•Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024.

•Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet.

•Toprosentmålet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet.

•Med Norges store og utsatte territorium til havs (2 mill km2) og til lands (380.000 km2) er to prosent av BNP ingen øvre grense.

•Storting og regjering må ta høyde for de forslag Forsvarsjefen allerede har fremmet for anvendelse av økte rammer.

•Det må også tas høyde for de forslag som kommer som del av Landmaktutredningen og andre utredninger.

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Offisiell åpning av fiskesperra:

– Skal få elva tilbake til gamle høyder

– Driva er redusert til en skygge av seg sjøl. Vi skal sørge for at elva kommer tilbake til gamle høyder!

Sunndalskonferanse med fokus på roboter og framtidas arbeidsliv:

– Teknologien endrer alt

Det digitale skiftet, omstilling og virkningene av dette sto i fokus under fredagens Sunndalskonferanse.

På sykkel gjennom fylket

Syklet rundt hele Møre og Romsdal på to uker. Nå sikter Lage Nøst (MDG) på Mørebenken.

Verdens beste trompetist i kufjøset

Utrolig gøy å få delta på Nesset Musikkfest, det er fantastisk stemning her, strålte Tine Thing Helseth etter sin konsert i kufjøset ved Nesset Prestegård fredag kveld.

Savner du en båt?

Båt er funnet i Halsa.

Formidabelt punktum på musikkfesten

- Dette er den beste konserten jeg noensinne har opplevd sa en stolt og meget rørt festivalsjef etter konserten i Nesset kirke søndag.

Vinnerne er kåret

Ingrid Pedersen ble årets vinner av andeløpet, og Gerd Bodil Sæterbø kan smykke seg med ny bil.

Avsluttet med et smell

Laksefestivalen ble avrundet med aktivitetsdag på Angråmyra.

Mer enn livat på Leikvin

Fulltreffer for søndagens arrangement.

Glimt fra Laksefestivalen

Stort bildegalleri fra Laksefestivalen.

Anita Hegerland og Eivind Løberg:

To barnestjerner møtes igjen

De var barnestjerner på omtrent samme tid, Anita Hegerland og Eivind Løberg. Johan Øiestad gleder seg stort til en trivelig kveld med fin musikk og løs snipp i teltet torsdag 29. juni.

Planlegger nytt kommunevåpen

Skal finne fram til et felles symbol for identitet og samhold i nye Molde kommune.

Full klaff med Åge og Terje

Flammekastere, Queen og trønderrock på lørdagens laksekonsert.

Lys og varme på Øratorget

Det er mange i Sunndal som har et spesielt forhold til Åge Aleksandersen. Åge har også et spesielt forhold til Sunndal.

Imponerte i Veidekkelekene

Andre- og tredjeplass på 400 meter for Harald og Erling Lund Johansen.