Kritisk: Fylkesmannen er kritisk til planene for eit deponi 2 på Raudsand.
(Foto: Illustrasjonsbilde)

Kritisk: Fylkesmannen er kritisk til planene for eit deponi 2 på Raudsand. Foto: Illustrasjonsbilde

Kritisk til deponi

Planavdelinga i fylkeskommunen meiner eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa marknadsfører seg på. Både nasjonalt og internasjonalt

Det er i høyringsuttalen til søknaden om etablering av eit deponi 2 i dagen for ordinært avfall på Raudsand at fylkeskommunen uttalar seg kritisk til planane. I tillegg har Bergmesteren søkt om å få etablere eit deponi for farleg avfall i planlagde fjellhallar på Raudsand.

Fylkskommunen viser i sin høyringsuttale til deponi 2 at Møre og Romsdal er eitt av Norges største sjømatfylke, med ein eksport på oppunder 17 mrd. kr i 2016. Av dette representerte laks og aure 9,6 milliardar kroner.

"Nordmøre er ein betydeleg oppdrettsregion, og omlag 55 % av alle konsesjonane for oppdrett av laks i Møre og Romsdal er lokalisert her. I Tingvollfjorden er det stor oppdrettsproduksjon. I fjordsystemet blir det produsert om lag 11 000 tonn oppdrettslaks årleg. Aktørane er Lerøy Midt AS som produserer matfisk på fire lokalitetar i midtre og ytre del av fjordsystemet, og Aqua Gen AS som produserer stamfisk. Produksjon av stamfisk er særleg verdifull, og Aqua Gen AS er ein av dei leiande internasjonale stamfiskaktørane på laksefisk. Dei har ein stor del av sin stamfiskproduksjon på tre sjølokalitetar i indre del av Tingvollfjorden.

Etablering av eit avfallsdeponi kan i verste fall bety ein trussel for store delar av oppdrettsnæringa på Nordmøre. Dersom større aktørar vel å trekkje ut sin produksjon frå dette området inneber det tap av eit stort tal arbeidsplassar både lokalt og regionalt, og området kan tape verdiskapinga som oppdrettsnæringa og tilknytte næringar står for. Eit eksempel på ringverknader er at dersom Aqua Gen AS skulle trekke seg ut frå Tingvollfjorden, vil det ramme Pure Norwegian Seafood AS på Averøy som har samarbeid med Aqua Gen om slakting av overproduksjon og produksjon av lakserogn til konsum.

Det må også nemnast at 11 kommunar på Nordmøre sidan 2013 har arbeidd med ein interkommunal plan for sjøareala. Arbeidet er gjort for å få eit oppdatert og heilskapleg planverk som er rigga for framtida og i stand til å ivareta veksten i dei marine næringane. Planen er i ferd med å bli sluttført og er venta godkjent i kommunane i løpet av året. Eit deponi som omsøkt er ikkje vurdert i denne planen og kan ikkje utan vidare sameinast med dei arealdisponeringane som er gjort der. Eit slikt deponi vil kunne hindre nye etableringar og utvikling av dei marine næringane i området, skriv fylkesmannen.

Fylkeskommunen er og bekymra for reiselivsnæringa:

"Reiselivsnæringa har eit sterkt fokus på berekraft og grøn utvikling. Dette er tydeleg både i den nye stortingsmeldinga om reiseliv – «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» (Stortingsmelding nr 19 2016-2017) og i Innovasjon Norge sin nyleg lanserte strategi for reiselivsutvikling. Målet er å skape 20 000 nye jobbar i reiselivsnæringa innan 2025, frå 160 000 til 180 000 arbeidsplassar samla sett for landet. Reiselivsnæringa har som ambisjon å ta posisjonen som den leiande naturbaserte destinasjonen i verda, og Møre og Romsdal har mål om å bli «aktivitets- og opplevingsfylke nr 1 i Norge».

Eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa sel, både nasjonalt og internasjonalt, som er rein og urørt natur. Raudsand ligg i eit område med mange sterke reiselivsprodukt som mellom anna Tingvollost – kåra til verdas beste ost, Angvik Gamle Handelssted – vurdert som eit av Norges beste hotell på Booking.com og Tripadvisor, Øksendalen og Sunndalsfjella – topptur- og vandredestinasjon i verdsklasse, Eikesdalen og Innerdalen – Norges vakraste fjelldalar, samt Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Å plassere eit avfallsdeponi i dette området vil venteleg svekke omdømmet til reiselivsnæringa og kan over tid påverke talet på arbeidsplassar i denne næringa, skriv fylkeskommunen.

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Hektisk natt til lørdag for politiet

Tre arrestert for beruselse - på Sunnmøre.

- Vi tar kamp for kamp

Surnadal tar ikke av selv etter sju strake seire i 4. divisjon.

Feltinspektør på Svalbard:

Eventyrlig sommerjobb

Politioverbetjent Anders Magne Ormset har fått opplevelser for livet gjennom en to måneders sommerjobb som Sysselmannens forlengede arm i felt på Svalbard. Kontrastene til den daglige jobben ved Surnadal og Rindal lensmannskontor er store.

Ber om tilrettelegging for skogbruket:

Stort næringspotensial

Møre og Romsdal Skognæringsforum og InnovasjonsTre inviterte torsdag til politisk debattmøte om skogbruk og de utfordringer næringa står ovenfor. Lite politikere og lite debatt – men god orientering om en stor og viktig næring med stort potensial og mange utfordringer.

Nykommunen formes

Onsdag var det historisk fellesmøte mellom kommunestyrene i Halsa, Hemne og Snillfjord, som fra 2020 blir en ny kommune.

TERRORANGREPET I BARCELONA:

- Vi sprang i panikk

- En skikkelig ekkel opplevelse, sier pensjonert nessetrådmann Liv Husby. Hun og ektemannen Steinar var like i nærheten da bilen braste inn i folkemengden på hovedgata Las Ramblas.

Mener skolevegen er utrygg

En av fire i Møre og Romsdal mener skoleveien er utrygg.

Flyttes til lørdag

«Allsong på Nordstrand» er med hensyn til værmeldingene flyttet til førstkommende lørdag.

Knusende rapport om deponiplanene på Raudsand:

- Planene må skrinlegges

- Det lekker fortsatt eksplosjonsfarlig gass opp fra gruvene på Raudsand. Det er underlig at dette ikke er kommet fram i rapporter som Bergmesteren har bestilt, sier Ola Øverlie.

- Sier klart nei til deponi

Varaordfører Edmund Morewood i Nesset har ingen tro på at det blir noe av planene om å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

"Michael Jackson" kommer

Anthony King er verdens mest berømte Michael Jackson-danser og har jobbet tett med Jackson selv i 20 år. Første helga i september skal han ha danse-workshop i Surnadal.

Fokus på skule

Ein betre skulekvardag er hovedtema for SV i valkampopninga.

Fra AUF til Mljøpartiet De Grønne:

Mener Støre vingler

Sunndalsjenta Helle Gannestad var i flere år aktiv i AUF. Hun satt i landsstyret og i fylkesstyret for organisasjonen. Nå har hun forlatt partiet og håper på stor oppslutning rundt MDG under høstens valg.

Irriterer båtfolket

Høy fart og ekstremkjøring irriterer båtfolket i Møre og Romsdal.

– Gleder oss veldig

– Skolestarten er like spesiell hvert år, det er alltid kjekt å få mye trivelig ungdom hit, sier rektor ved Sunndal Videregåande skole, Jan Ove Løken.