Kritisk: Fylkesmannen er kritisk til planene for eit deponi 2 på Raudsand.
(Foto: Illustrasjonsbilde)

Kritisk: Fylkesmannen er kritisk til planene for eit deponi 2 på Raudsand. Foto: Illustrasjonsbilde

Kritisk til deponi

Planavdelinga i fylkeskommunen meiner eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa marknadsfører seg på. Både nasjonalt og internasjonalt

Det er i høyringsuttalen til søknaden om etablering av eit deponi 2 i dagen for ordinært avfall på Raudsand at fylkeskommunen uttalar seg kritisk til planane. I tillegg har Bergmesteren søkt om å få etablere eit deponi for farleg avfall i planlagde fjellhallar på Raudsand.

Fylkskommunen viser i sin høyringsuttale til deponi 2 at Møre og Romsdal er eitt av Norges største sjømatfylke, med ein eksport på oppunder 17 mrd. kr i 2016. Av dette representerte laks og aure 9,6 milliardar kroner.

"Nordmøre er ein betydeleg oppdrettsregion, og omlag 55 % av alle konsesjonane for oppdrett av laks i Møre og Romsdal er lokalisert her. I Tingvollfjorden er det stor oppdrettsproduksjon. I fjordsystemet blir det produsert om lag 11 000 tonn oppdrettslaks årleg. Aktørane er Lerøy Midt AS som produserer matfisk på fire lokalitetar i midtre og ytre del av fjordsystemet, og Aqua Gen AS som produserer stamfisk. Produksjon av stamfisk er særleg verdifull, og Aqua Gen AS er ein av dei leiande internasjonale stamfiskaktørane på laksefisk. Dei har ein stor del av sin stamfiskproduksjon på tre sjølokalitetar i indre del av Tingvollfjorden.

Etablering av eit avfallsdeponi kan i verste fall bety ein trussel for store delar av oppdrettsnæringa på Nordmøre. Dersom større aktørar vel å trekkje ut sin produksjon frå dette området inneber det tap av eit stort tal arbeidsplassar både lokalt og regionalt, og området kan tape verdiskapinga som oppdrettsnæringa og tilknytte næringar står for. Eit eksempel på ringverknader er at dersom Aqua Gen AS skulle trekke seg ut frå Tingvollfjorden, vil det ramme Pure Norwegian Seafood AS på Averøy som har samarbeid med Aqua Gen om slakting av overproduksjon og produksjon av lakserogn til konsum.

Det må også nemnast at 11 kommunar på Nordmøre sidan 2013 har arbeidd med ein interkommunal plan for sjøareala. Arbeidet er gjort for å få eit oppdatert og heilskapleg planverk som er rigga for framtida og i stand til å ivareta veksten i dei marine næringane. Planen er i ferd med å bli sluttført og er venta godkjent i kommunane i løpet av året. Eit deponi som omsøkt er ikkje vurdert i denne planen og kan ikkje utan vidare sameinast med dei arealdisponeringane som er gjort der. Eit slikt deponi vil kunne hindre nye etableringar og utvikling av dei marine næringane i området, skriv fylkesmannen.

Fylkeskommunen er og bekymra for reiselivsnæringa:

"Reiselivsnæringa har eit sterkt fokus på berekraft og grøn utvikling. Dette er tydeleg både i den nye stortingsmeldinga om reiseliv – «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» (Stortingsmelding nr 19 2016-2017) og i Innovasjon Norge sin nyleg lanserte strategi for reiselivsutvikling. Målet er å skape 20 000 nye jobbar i reiselivsnæringa innan 2025, frå 160 000 til 180 000 arbeidsplassar samla sett for landet. Reiselivsnæringa har som ambisjon å ta posisjonen som den leiande naturbaserte destinasjonen i verda, og Møre og Romsdal har mål om å bli «aktivitets- og opplevingsfylke nr 1 i Norge».

Eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa sel, både nasjonalt og internasjonalt, som er rein og urørt natur. Raudsand ligg i eit område med mange sterke reiselivsprodukt som mellom anna Tingvollost – kåra til verdas beste ost, Angvik Gamle Handelssted – vurdert som eit av Norges beste hotell på Booking.com og Tripadvisor, Øksendalen og Sunndalsfjella – topptur- og vandredestinasjon i verdsklasse, Eikesdalen og Innerdalen – Norges vakraste fjelldalar, samt Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Å plassere eit avfallsdeponi i dette området vil venteleg svekke omdømmet til reiselivsnæringa og kan over tid påverke talet på arbeidsplassar i denne næringa, skriv fylkeskommunen.

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Offisiell åpning av fiskesperra:

– Skal få elva tilbake til gamle høyder

– Driva er redusert til en skygge av seg sjøl. Vi skal sørge for at elva kommer tilbake til gamle høyder!

Sunndalskonferanse med fokus på roboter og framtidas arbeidsliv:

– Teknologien endrer alt

Det digitale skiftet, omstilling og virkningene av dette sto i fokus under fredagens Sunndalskonferanse.

På sykkel gjennom fylket

Syklet rundt hele Møre og Romsdal på to uker. Nå sikter Lage Nøst (MDG) på Mørebenken.

Verdens beste trompetist i kufjøset

Utrolig gøy å få delta på Nesset Musikkfest, det er fantastisk stemning her, strålte Tine Thing Helseth etter sin konsert i kufjøset ved Nesset Prestegård fredag kveld.

Savner du en båt?

Båt er funnet i Halsa.

Formidabelt punktum på musikkfesten

- Dette er den beste konserten jeg noensinne har opplevd sa en stolt og meget rørt festivalsjef etter konserten i Nesset kirke søndag.

Vinnerne er kåret

Ingrid Pedersen ble årets vinner av andeløpet, og Gerd Bodil Sæterbø kan smykke seg med ny bil.

Avsluttet med et smell

Laksefestivalen ble avrundet med aktivitetsdag på Angråmyra.

Mer enn livat på Leikvin

Fulltreffer for søndagens arrangement.

Glimt fra Laksefestivalen

Stort bildegalleri fra Laksefestivalen.

Anita Hegerland og Eivind Løberg:

To barnestjerner møtes igjen

De var barnestjerner på omtrent samme tid, Anita Hegerland og Eivind Løberg. Johan Øiestad gleder seg stort til en trivelig kveld med fin musikk og løs snipp i teltet torsdag 29. juni.

Planlegger nytt kommunevåpen

Skal finne fram til et felles symbol for identitet og samhold i nye Molde kommune.

Full klaff med Åge og Terje

Flammekastere, Queen og trønderrock på lørdagens laksekonsert.

Lys og varme på Øratorget

Det er mange i Sunndal som har et spesielt forhold til Åge Aleksandersen. Åge har også et spesielt forhold til Sunndal.

Imponerte i Veidekkelekene

Andre- og tredjeplass på 400 meter for Harald og Erling Lund Johansen.