Vil vise magien i Mardalsfossen

Planar for Mardøla formidlingssenter i Eikesdalen tek form.

HAR TRUA – Ideen om eit formidlingssenter kom for 30 år sidan, no har vi trua på realisering, seier Marit Wadsten i styret for prosjektgruppa for «Mardøla formidlingssenter».   Foto: Anita Vingen

Nyheter

Planar for Mardøla formidlingssenter tek form, inspirert av Mardalsfossen. Forprosjekt er finansiert – eldsjelene bak håper på realisering i løpet av få år.

– Planen er å få opp bygget her ved parkeringsplassen og kiosken i Mardalen, seier Marit Wadsten, eikesdaling og styremedlem i prosjektgruppa som arbeider for realisering av Mardøla formidlingssenter.

«Heilag grunn»

Plassering nærare fossen er uaktuelt, sidan området er regulert som naturreservat.

– Vi vil ikkje nærare heller. Oppe under fossen er det «heilag grunn» – det er som å komme inn i ein katedral, noko heilt spesielt, seier Wadsten. Og poengterer at det ikkje er langt å gå, på den tilrettelagde turvegen.

Skisser kjem

Forprosjektet er delvis ferdig. Med ein knapp million kroner innsamla frå offentleg og privat hald, vil prosjektgruppa over sommaren i gang med utforming og skisser. Her er arkitekt Reiulf Ramstad sentral.

Les mer på rbnett.