Banker fusjonerer

Romsdal Sparebank ser dagens lys.
Nyheter

Det er enighet om fusjonsavtale mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank. Navnet på den nye banken blir Romsdal Sparebank og fusjonen trer i kraft fra årsskiftet.

Styrene i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank har inngått avtale om å slå sammen virksomhetene. Endelig avgjørelse treffes av bankens generalforsamling/forstanderskap 22. august 2017. Målet med fusjonen er å skape en mer slagkraftig bank i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre og være godt posisjonert for fremtiden.

I vedtaket ligger det blant annet at selskapsrettslig blir Bud, Fræna og Hustad Sparebank den overtakende sparebank. Det vil si at Bud, Fræna og Hustad Sparebank overtar alle Nesset Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av fusjonen.

Den fusjonerte banken vil få en forretningskapital på i overkant av 6 milliarder kroner. Administrerende banksjef i den sammenslåtte banken vil være Odd Kjetil Sørgaard med assisterende banksjef Jan-Børge Silseth. Styreleder blir Svein Atle Roset og nestleder i styret blir Lasse Iversen. Hovedkontoret for den sammenslåtte banken vil være i Elnesvågen med et fullverdig avdelingskontor i Eidsvåg.

- Vi har tro på at en fusjon vil gi en stor og sterk lokalbank for Romsdalsregionen og sørlige deler av Nordmøre, med lokal beslutningsevne og bred kompetanse, sier Odd Kjetil Sørgaard.