Nei til salg av Norge!

I Norge er flere store bedrifter eid av fellesskapet. Vi kaller det offentlig eierskap. Staten er eneeier i bedrifter som forvalter norske naturressurser eller nasjonal infrastruktur på vegne av oss alle, slik som Statkraft og Statnett. I strategisk viktige industribedrifter som Hydro og Statoil eier staten nok til å sikre en sterk forankring i Norge, og hindre utflagging. Fordi dette er vårt felles arvesølv.

Arvesølv som Høyre og FrP vil selge til utlandet. Den blå-blå regjeringa har blant annet foreslått å privatisere Statskog, delprivatisere Statkraft, og å selge statens aksjer i flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. Og det uten at staten trenger pengene (!) Den norske stat har så langt investert 8000 milliarder i utenlandske bedrifter gjennom oljefondet. Samtidig eier staten for kun 500 milliarder i norske bedrifter. Nedsalg i norske bedrifter vil måtte reinvesteres i utenlandsk virksomhet. Dette vil svekke vår nasjonale kontroll med norske ressurser og bedrifter, og samtidig styrke de utenlandske konkurrentene våre.

For Arbeiderpartiet dette komplett uforståelig. Vår nasjonale strategi er helt klar: Vi sier nei til salg av Norge! Vi er imot å svekke fellesskapets eie av viktige naturressurser, kritisk infrastruktur og strategisk viktig industri. Fellesskapet skal eie naturressursene og inntektene som kommer fra disse. Offentlig eide bedrifter skal ha hovedkontor i Norge. Med hovedkontor følger viktige stabsfunksjoner, forskning- og utvikling, og nasjonalt ansvar, som gir viktige ringvirkninger. Med andre ord helt nødvendig kompetanse for å videreutvikle og modernisere landet vårt.

Gjennom offentlig eierskap vil Arbeiderpartiet bygge og trygge viktige norske kompetansemiljøer som ellers ville forsvunnet til utlandet. Vi skal bruke det offentlige eierskapet aktivt til beste for fellesskapet, og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte. Bedrifter som har staten som eier skal dessuten ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets Stortingsvalg en stemme mot salg av Norge. Og for at strategisk viktige bedrifter beholder en sterk forankring i Norge. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

TERRORANGREPET I BARCELONA:

- Vi sprang i panikk

- En skikkelig ekkel opplevelse, sier pensjonert nessetrådmann Liv Husby. Hun og ektemannen Steinar var like i nærheten da bilen braste inn i folkemengden på hovedgata Las Ramblas.

Mener skolevegen er utrygg

En av fire i Møre og Romsdal mener skoleveien er utrygg.

Flyttes til lørdag

«Allsong på Nordstrand» er med hensyn til værmeldingene flyttet til førstkommende lørdag.

- Sier klart nei til deponi

Varaordfører Edmund Morewood i Nesset har ingen tro på at det blir noe av planene om å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Knusende rapport om deponiplanene på Raudsand:

- Planene må skrinlegges

- Det lekker fortsatt eksplosjonsfarlig gass opp fra gruvene på Raudsand. Det er underlig at dette ikke er kommet fram i rapporter som Bergmesteren har bestilt, sier Ola Øverlie.

"Michael Jackson" kommer

Anthony King er verdens mest berømte Michael Jackson-danser og har jobbet tett med Jackson selv i 20 år. Første helga i september skal han ha danse-workshop i Surnadal.

Fra AUF til Mljøpartiet De Grønne:

Mener Støre vingler

Sunndalsjenta Helle Gannestad var i flere år aktiv i AUF. Hun satt i landsstyret og i fylkesstyret for organisasjonen. Nå har hun forlatt partiet og håper på stor oppslutning rundt MDG under høstens valg.

Irriterer båtfolket

Høy fart og ekstremkjøring irriterer båtfolket i Møre og Romsdal.

– Gleder oss veldig

– Skolestarten er like spesiell hvert år, det er alltid kjekt å få mye trivelig ungdom hit, sier rektor ved Sunndal Videregåande skole, Jan Ove Løken.

Starter linje for e-sport

Spiller krigsspill i liga

Nordmøre Folkehøgskole (NOFO) stiller tre lag i verdens største e-spilliga. Elevene skal konkurrere i Counterstrike og League of Legends.

Tilbyr topp artister

Sirkus Agora kommer.

Gjennomføringsprosenten går opp og fraværet går ned:

Ser fram til skolestart

Kabalen er lagt og alt er klart for det nye skoleåret ved Surnadal videregåande skole.

Politikontakt og politiråd:

Sånn skal de jobbe

Politiråd og politikontakt skal bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn. I en ny informasjonsfilm forteller politiet mer om hvordan disse skal jobbe.

Kraftig opptur – ordrebok på 1,2 mrd. kr

Langset-konsernet er på veg opp igjen, etter et år ned underskudd som følge av oljenedturen. Ifølge konsernsjef Jan Tore Langset fikk konsernet et overskudd på over 30 millioner kr i første halvår i år.

Utvikler Småøyan

Emil Roger Øyen stortrives ved Småøyan Camping. Han oppgraderer og utvikler campingplassen litt etter litt, og har til stadighet flere ulike prosjekt gående. Inn mot neste sommer har han enda flere planer.