Nei til salg av Norge!

I Norge er flere store bedrifter eid av fellesskapet. Vi kaller det offentlig eierskap. Staten er eneeier i bedrifter som forvalter norske naturressurser eller nasjonal infrastruktur på vegne av oss alle, slik som Statkraft og Statnett. I strategisk viktige industribedrifter som Hydro og Statoil eier staten nok til å sikre en sterk forankring i Norge, og hindre utflagging. Fordi dette er vårt felles arvesølv.

Arvesølv som Høyre og FrP vil selge til utlandet. Den blå-blå regjeringa har blant annet foreslått å privatisere Statskog, delprivatisere Statkraft, og å selge statens aksjer i flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. Og det uten at staten trenger pengene (!) Den norske stat har så langt investert 8000 milliarder i utenlandske bedrifter gjennom oljefondet. Samtidig eier staten for kun 500 milliarder i norske bedrifter. Nedsalg i norske bedrifter vil måtte reinvesteres i utenlandsk virksomhet. Dette vil svekke vår nasjonale kontroll med norske ressurser og bedrifter, og samtidig styrke de utenlandske konkurrentene våre.

For Arbeiderpartiet dette komplett uforståelig. Vår nasjonale strategi er helt klar: Vi sier nei til salg av Norge! Vi er imot å svekke fellesskapets eie av viktige naturressurser, kritisk infrastruktur og strategisk viktig industri. Fellesskapet skal eie naturressursene og inntektene som kommer fra disse. Offentlig eide bedrifter skal ha hovedkontor i Norge. Med hovedkontor følger viktige stabsfunksjoner, forskning- og utvikling, og nasjonalt ansvar, som gir viktige ringvirkninger. Med andre ord helt nødvendig kompetanse for å videreutvikle og modernisere landet vårt.

Gjennom offentlig eierskap vil Arbeiderpartiet bygge og trygge viktige norske kompetansemiljøer som ellers ville forsvunnet til utlandet. Vi skal bruke det offentlige eierskapet aktivt til beste for fellesskapet, og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte. Bedrifter som har staten som eier skal dessuten ta samfunnsansvar både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets Stortingsvalg en stemme mot salg av Norge. Og for at strategisk viktige bedrifter beholder en sterk forankring i Norge. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Fikk besøk av Luciakor

Varmet i kjølig førjulstid.

Budsjettet vedtatt:

Ett barnehageopptak i Sunndal

Det ble temperatur i budsjettdebatten i kommunestyret i Sunndal onsdag. De borgerlige foreslo å beholde to barnehageopptak i 2018. Det fikk de rødgrønne til å tenne.

Brubækken gardsmeieri til Grüne Woche i Berlin

Møre og Romsdal viser vei til gode mat og naturopplevelser.

Ga bort julegaven til Bark

Ansatte i Sunndal kommune gir også i år bort julegaven fra arbeidsgiveren til et godt formål. Barnas Røde Kors (BARK) er årets mottaker.

Lover julemusikk for alle

Travel adventssøndag.

Dekker til sitt siste julebord

- Neste år er vi kanskje pasienter her.

Bil kjørte i tre

Fører kjørt til legevakt. OPPDATERT.

Ny leder for CtrlAQUA

Åsa Espmark er ny senterleder i CtrlAQUA.

Får penger til holdningskampanje

Ungdomsrådet støtter Norske Kvinners Sanitetsforening.

Reaksjoner etter medlemsmøtet i Nesset Arbeiderparti:

To styremedlemmer melder seg ut

16 nye medlemmer før møtet. To i minus etter medlemsmøtets vedtak som sier et klart nei til etablering av et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

"Høssu" til Johannes

Magg Børset (87) strikket til verdenscuplederen