Gir bøter for mobbing

Fylkesmannen kan gi skoler bøter om de ikke rydder opp i mobbing.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal minnar om ei skjerping mot mobbing i opplæringslova og friskolelova som tredde i kraft 1. august 2017. Den seier alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skolemiljø utan mobbing og krenkingar. Skolen skal ta tak i saka di innan det har gått 5 arbeidsdagar.

- Kort sagt, når ein elev, eller foreldre melder frå til rektor om at eleven ikkje har det bra på skulen, har skulen ei veke på seg til å ta tak i saka, skriv fylkesmannen i ei pressemelding.

Dersom skulen bruker meir enn ei veke på å gjere noko med saka, kan elev/foreldre ta kontakt med Fylkesmannen.

- Vi passar på at skolen følger lover og reglar om at elevane skal ha det bra, seier fylkesmannen.

Dersom embetet meiner at skolen ikkje har gjort det den skal, kan vi bestemme kva skoleeigar skal gjere i saka, slik at eleven får det trygt og godt på skolen. Fylkesmannen kan også vedta konkrete tiltak skolen må gjennomføre.

- Kva som er best for elevane er eit viktig prinsipp når vi skal behandle saka.

Fylkesmannen vil sette ein frist og sørgje for at skoleeigar følger opp innan fristen. Om skoleeigar ikkje følger opp saka, kan ein få bøter.

- Vi kan også rettleie om kva rettar foreldre og barn har.

Les meir her.

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Politiet på vegen

Kontrollerte 18

Feil i annonse

Europris har langåpent fram til klokka 22 onsdag, torsdag og fredag i uke 51.

Stor interesse for årets Driva-navn

Du kan stemme fram til midnatt, torsdag 21. desember.

Markerer migrasjonsdagen i Stortinget

Møter andre invandrerpolitikere.

Anbefaler diesel i distriktene

NAF mener folk i distriktene er tjent med dieselbil.

Avslår utbygging av Sandåa kraftverk

NVE meiner dei negative verknadene er for store.

Ferdig med sikringa på Røv

Statens vegvesen har i hovudsak gjort seg ferdige med sikringa av fv. 65 på Røv i Surnadal.

Feil i annonse

Europris har langåpent fram til klokka 22 onsdag, torsdag og fredag i uke 51.

Kikhoste ved Sande skole

Skolen sender melding til foreldre.

Tar bygdestriden med til den nye kommunen?

Lokalpolitiker Arild Svensli (H) mener det ikke er lurt for Nesset kommune å lage et eget kommunedelsutvalg for å bli hørt i den nye storkommunen Molde. – Vi risikerer at bygdestriden mellom indre og ytre deler av Nesset tas med inn i nykommunen, sier Svensli.

Bekymret for tomteområde

Sentrumsnære tomter på Høgberget i Surnadal er ikke bare, bare å utvikle.

Budsjettet for 2018 i Surnadal:

– Tøft, men forsvarlig

Politikerne i Surnadal mener de tar rette tak for å gå en tøff økonomisk framtid i møte med budsjettet de vedtar. Det innebærer kutt i åtte sykeheimsplasser.

Bidrar med matvarer og andre produkt

Folk fyller handlekorga

Det er mange handlekorger som fylles nå i førjulstida. Mange varer skal i hus. Men ei korg på Rema 1000 på Sunndalsøra er helt spesiell. Den fylles av varer som kundene ønsker at andre skal få glede av.

Sunndal Rotaryklubb lagt ned:

Ga pengene til Røde Kors

Sunndal Rotaryklubb har valgt å legge ned aktiviteten, etter nesten seksti år.