Else-May Botten (Ap).
            (Foto: Gøran Rønning)

Else-May Botten (Ap).Foto: Gøran Rønning

Kronikk:

Retningsvalget

- Årets stortingsvalg er både et veivalg og et verdivalg, for Møre og Romsdal og for Norge. Det er et veivalg i den praktiske politikken, som at eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Men også et valg om verdier, om hvem vi ønsker å være.

Etter fire år med Frp og Høyre har vi den laveste sysselsettingen på 20 år. Flere unge mennesker kommer aldri inn på arbeidsmarkedet. De gir opp. Det er alvorlig, fordi arbeid gir mening og selvrespekt for hver enkelt av oss. Fordi en egen inntekt stiller kvinner på likefot med menn. Fordi arbeid til alle er det aller viktigste for å bevare små forskjeller.  Fordi innvandrere på arbeidsplassen lærer seg norsk og de lærer om Norge.

De lærer at i dette landet betaler vi for helsehjelp, felles skole og eldreomsorg gjennom arbeid og bidra på skattedugnaden. I vårt samfunn er arbeid nøkkelen. Selve universalnøkkelen. Derfor skal en regjering ledet av Arbeiderpartiet igjen gjøre arbeid til alle til jobb nummer én.

Så hvordan får vi jobbveksten opp? Vi politikere skaper ikke jobbene, det gjøres i bedrifter, nye og gamle. Men høyrepartiene og Arbeiderpartiet er uenige om hva det offentlige bør gjøre for å legge til rette for nye jobber i Norge. Vi har de siste fire årene sett at trygg økonomisk styring ikke er en selvfølge. I Arbeiderpartiet vet vi at gode, generelle rammebetingelser for næringslivet er avgjørende. Men vi vet også mer.

Arbeiderpartiet skal skape trygge og faste jobber. I mange OECD-land er over halvparten av nye jobber utrygge, midlertidige jobber. Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet. Da må vi først bytte ut Frp og Høyre-regjeringen som svekker arbeidsmiljøloven. Vi må bidra til at flere organiserer seg og vi skal doble fagforeningsfradraget på fire år. Vi skal forby uverdige løsarbeiderkontrakter og vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Kort og godt så skal vi skape nye og trygge jobber.

Arbeiderpartiet skal satse på våre barn og unge. Et samfunn hvor flere lettere faller utenfor, gjør det enda viktigere med en god og trygg skole for alle. Det er en av de aller viktigste fellesoppgavene våre. Og vi mislykkes i dag. Når 1 av 4 unger ikke klarer å fullføre 13 år på skolen, da er det noe som svikter. Det er imidlertid ikke barnas og de unges feil. Her er det vi voksne som må ta ansvar.

Arbeiderpartiet skal også vare på våre eldste. Vi skal bygge flere moderne sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi skal gjennomføre en reform for kvalitet i eldrehelse. Men vi må også legge til rette for at det er trygt og godt for de eldre å bo hjemme så lenge de vil. Derfor skal vi satse på de ansatte i hjemmetjenesten og investere mer i velferdsteknologi.

Skal vi få til alt dette, så trenger vi også din stemme. Sammen skal vi skape nye og trygge jobber, få til tidlig innsats for de unge og god omsorg for våre eldre. Årets valg er et veivalg, men også et verdivalg. Det handler om hva slags Norge vi vil ha. Det står mellom to tydelige alternativer. Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år. Eller et Norge der Arbeiderpartiet tar ansvar. Vi er klare til å ta ansvar for en fremtid sammen. En fremtid der alle skal med.  Godt valg!

Stortingskandidat for Ap

Else-May Botten

Siste nyheter

Folkeleg humor på «torsdagstreff»

Det dunstar av filmhistorie når Hallvar Witzø kjem på «torsdagstreff» på Surnadal kulturhus 30. november.

Smittsom begeistring

Og gode navn på Næringslivskonferansen.

Todalsfjordprosjektet:

Viktig planlegging i gang

– Eg føler vi har nådd nok ein milepæl, seier dagleg leiar Bergsvein Brøske.

Black Friday:

Unni kjøpte sko og gikk ut med penger til overs

Ikke alle er like heldige som Unni Tørset på Black Friday.

Bygger eget lager

Byggmester Øyvind Svinvik AS bygger lager på eiga tomt i Røtet. Snekkerbedriften går bra og ser muligheten for å gjøre det enda bedre.

Nesset får kommunedelsutvalg i nye Molde kommune:

Vil ha engasjerte politikere

Fredag står lokaldemokratiets funksjon i nye Molde kommune på sakskartet under felles møte mellom de tre kommunene i Molde.

Fjerner eiendomsskatten på verk og bruk

Vil få store konsekvenser for kommunene.

Nesset krev kompensasjon

Formannskapet i Nesset krev at kommunane får kompensasjon for bortfall av skatteinntekter.

- Forslaget framstår som en kortsiktig løsning for å berge stumpene i budsjettprosessen

Hovedtillitsvalgte i Surnadal reagerer i et leserinnlegg på at det i rådmannens budsjettforslag foreslås å kutte åtte sjukeheimsplasser.

Får oppsigelser denne uka

At Sunndal asylsøkermottak legges ned berører ansatte i flere tjenester i kommunen. Torsdag går trolig de første oppsigelsene ut.

På sangturné for å spre glede

Elever på femte trinn ved Tredal skole var onsdag ute for å synge andre i godt humør.

Kjørte opp på midtrabatt og inn i autovern

- Var ikke seg selv under kjøringen, forklarte sjåføren, som hadde inntatt blåvalium før han satte seg bak rattet.

Avisa forsinket

Berører mange av våre abonnenter i Surnadal.

Får ansvar for egen bedring

Sunndal tar i bruk ny metode i rus- og psykiatriomsorgen.

Internasjonal bygdekveld

Førstkommende mandag ønskes alle velkomne til internasjonal bygdekveld i kantina ved Surnadal Ungdomsskule.