Lever båtvraket, få 1000 kroner

Ny ordning startet søndag. – Et viktig skritt i riktig retning, sier Redningsselskapet.

Redningsselskapet er glad for at nå blir enklere å få ryddet opp i havner og på strender hvor det ligger utrangerte båter.

– Det er viktig for oss at båteierne skal betale minst mulig og at de får en miljøbonus. Returordningen er et viktig skritt i riktig retning, og vi vil jobbe aktivt for at den blir en suksess. Færre båtvrak langs kysten er en vinn-vinn situasjon for miljøet og kystberedskapen, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, i en pressemelding.


Gjennomslag for Redningsselskapet

For et år siden fremmet Redningsselskapet og Avfall Norge forslag til Stortinget om å etablere et prøveprosjekt om returordning for fritidsbåter. Stortinget bevilget midler til formålet i statsbudsjettet for 2017 og i løpet av året har Klima- og miljødepartementet fulgt opp saken. I mellomtiden har det vært et godt samarbeid mellom Redningsselskapet, Avfall Norge og Norsk Gjenvinning, NORBOAT, Kongelig Norsk Båtforbund, Kambo Marina, Ecofiber Recycling og kommunale avfallsaktører.

– Marin forsøpling og mikroplast er en stor miljøutfordring. Derfor er vi svært glad for at myndighetene tar saken på alvor og kommer i gang med returordningen for fritidsbåter. Nå er det viktig at politikerne følger opp tiltaket med ytterligere midler i statsbudsjettet for neste år, sier Pedersen.


Redningsselskapets småbåtregister et nyttig verktøy

Redningsselskapets Småbåtregister har informasjon om 340 000 båter. Dette kan være nyttig både for båteiere og for myndighetene når eierskap skal bekreftes, og/eller når det skal føres statistikk over båter som leveres til avfallsmottak. Ut over dette vil Redningsselskapets redningsskøyter og frivillige delta i arbeidet med å samle inn forlatte båtvrak og i dugnader der det samles inn plast, som for eksempel på den årlige strandryddedagen.

– Vi har et godt samarbeid med aktører som foreningen «Hold Norge rent» og friluftsrådene og kommer til å styrke fellesaktivitetene med dem i tiden som kommer. Det er helt i tråd med formålet vårt om å berge verdier når vi samler inn båtvrak og plast som kan brukes til materialgjenvinning og energiutnyttelse, avslutter Pedersen.


Fakta:

• Kajakker, joller, kanoer, ribber og alle andre båter under 15 fot og uten innenbordsmotor kan leveres gratis til kommunale avfallsstasjoner.

• Større båter opp til 49,2 fot kan leveres til egne anlegg, og det er gratis å levere båter opp til 1,1 tonn.

• Så lenge båten er levert til godkjent mottak kan båteier søke om å få utbetalt 1000 kroner, som kompensasjon for å ha levert båten.

Siste nyheter

Bekrefter bevilgning til Todalsfjordprosjektet

Enstemmig oppfølgingsvedtak i fylkestinget.

Henta heim stolen sykkel

– Vi var ikkje i tvil om at sykkelen måtte hentast, seier ekteparet Turid og Bjørn Magne Øverås.

Har Amazon i gymsalen

Det er mye glede i en gammel Amazon, det synes også Jøran Aafarli i Halsa. Det siste året har han pusset opp en 1969-modell, og klenodiet har nå fått hedersplass i gymsalen...

Sunndal legesenter i toppen

Forbrukerrådet har testet hvor godt legekontorene i landet behandler kunder. Sunndal legesenter er desidert best i Driva-distriktet.

Lanserer «Bli kjent-fondet»

Innbyggerne i Molde, Midsund og Nesset skal bli bedre kjent med hverandre.

Bekrefter bevilgning til Todalsfjordprosjektet

Enstemmig oppfølgingsvedtak i fylkestinget.

Lanserer «Bli kjent-fondet»

Innbyggerne i Molde, Midsund og Nesset skal bli bedre kjent med hverandre.

Savner noen denne?

Båten ligger ved Byggmakker i Surnadal.

Rindalsmessa for åttende gang

Med 60 utstillere andre helga i november.

Mistenker promillekjøring

Forlot uregistrert bil i Ranvik.

Arvet bestefars Datsun 200 L

Tema Trafikk og motor i Driva på onsdag.

Joker er stengt

Nærbutikken Joker på Kvanne er konkurs.

- Vi er fryktelig forbanna

- Forslaget til statsbudsjett har gitt oss horn og hale. Gulstripekjolene går snart opp i sømmene i takt med at musklene vokser.

Trafikkontroll

Kontroll på fylkesveg 65.

Vegmeldinger uke 42

Vegarbeid medfører delvis stengt veg og kolonnekjøring.