Tror på positive ringvirkninger av det nye sjukehuset på Hjelset:

– Vil være framoverlent

Nesset Næringsforum ønsker å bygge et bedriftsnettverk som skal bidra til at bedrifter fra kommunen kommer i posisjon om oppdrag i forbindelse med sjukehusutbyggingen på Hjelset.

MULIGHETER: Det åpner seg store muligheter for lokale bedrifter når arbeidet med den nye sjukehuset på Hjelset kommer i gang. Skisse: Helse Møre og Romsdal.Foto: Helse Møre og Romsdal

framoverlent: - Vi ønsker å være framoverlent i arbeidet med å sikre kontrakter til lokale bedrifter, sier Ulrik Molton i Nesset Næringsforum.Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Daglig leder Ulrik Molton i Nesset Næringsforum ser store muligheter i forbindelse med den forestående sjukehusutbyggingen og infrastrukturen som skal på plass i forbindelse med dette.

Næringsforumet søker nå etter en prosjektleder som skal jobbe med næringsutvikling og nettverksutbygging for det lokale næringslivet.

– Et viktig mål med stillinga er å øke bistanden til næringslivet, slik at bedrifter kan etablere et samarbeid som kan utvikle eksisterende næringsliv og bidra til å skape grunnlag for nyetableringer. Utbyggingen av det nye fellessjukehuset på Hjelset vil gi betydelige vekstimpulser, sier Molton.

Flere er interessert

Han har allerede mottatt flere interessante søknader på jobben som er en engasjementsstilling over tre år. Næringsforumet har fått tilsagn fra kommunens kraftfond om en halv million kroner i støtte hvert år.

– Vi er ute etter høgt kvalifiserte folk som gjerne har erfaring fra prosjektledelse og bedriftsveiledning. Da må vi også kunne tilby en relevant lønn, sier Molton.

Underentreprenører

Han ser for seg at lokale bedrifter som samarbeider kan komme inn som underentreprenører til utbyggingen der sjukehuset alene står for en kostnad på 4,5 milliarder kroner.

– Næringsforumet har fått innspill fra lokale bedrifter om at det er interesse for å få være med på utbyggingen.

Boligområde

Molton ser også for seg at prosjektlederen som ansettes skal jobbe med andre saker. Det er planer om å få på plass boligområder både på Gussiåsen og andre steder i kommunen. På Langset er det konkrete planer for utbygging.

– Vi satser på å få inn en person som er dedikert til denne typen arbeid. Vi ønsker å være framoverlent i det som nå skjer. Vi vet at det er store utbyggingsplaner på gang også i Molde.

Søknadsfristen på prosjektlederstillingen går ut 19. januar.