Lyttar til folket

Startar frisklivssentral.
(Foto: privat)

Foto: privat

Surnadal kommune skal som ein av dei fyrste kommunane i Møre og Romsdal starte opp tilbod om Frisklivssentral.

Surnadal Kommune var ein av sju kommunar som hausten 2010 fekk støtte av fylket til å etablere ein frisklivssentral i kommunen. Fylket delte ut 1 million kronar, kor Surnadal fekk 125.000 kroner.

Tilbodet opnar 15. august og er retta mot målgrupper som ønskjer og har behov for å endre vaner innanfor området fysisk aktivitet og kosthald. Tilbod i forhold til røykjeslutt håpar vi er på plass tidlig i 2012.

Under folkemøtet om Samhandlingsreformen i orkdalsregionen tidlegare i år, var frisklivssentral eit konkret førebygjande tiltak som vart nemnd.

Typiske deltakere kan ha:

* Risiko for diabetes eller diagnostisert diabetes

* Overvekt/fedme

* Inaktive

* Psykiske problem/liding

* Hjerte-/kar

* Muskel-/skjelettlidingar

* Sjukmeldte eller personar med risiko for å bli sjukmeldt.

Nedre aldersgrense er 16 år.

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Kan ikke fortsette å drive med underskudd

Et enstemmig formannskap i Nesset mener det er fornuftig at Kavli Foundation overtar Kavli Moen Gård.

Viser fram «ny» dyreklinikk

Sunndal dyreklinikk har utvidet og oppgradert lokalene sine – og håper mange kommer innom for å ta en titt kommende onsdag.

Vil ha sterkere medvirkning

Sunndal pensjonistforening inviterer til åpent møte om pensjonistenes medvirkning på saker som angår nesten én million av Norges befolkning.

Folkeleg humor på «torsdagstreff»

Det dunstar av filmhistorie når Hallvar Witzø kjem på «torsdagstreff» på Surnadal kulturhus 30. november.

Smittsom begeistring

Og gode navn på Næringslivskonferansen.

Bygger eget lager

Byggmester Øyvind Svinvik AS bygger lager på eiga tomt i Røtet. Snekkerbedriften går bra og ser muligheten for å gjøre det enda bedre.

Black Friday:

Unni kjøpte sko og gikk ut med penger til overs

Ikke alle er like heldige som Unni Tørset på Black Friday.

Nesset-politikerne tjuvstarta i matpausen:

Blir syngende kommune

Trallalaaa. Torsdag avsluttet nessetpolitikerne matpausen med å tjuvstarte på livet som en syngende kommune.

Nesset får kommunedelsutvalg i nye Molde kommune:

Vil ha engasjerte politikere

Fredag står lokaldemokratiets funksjon i nye Molde kommune på sakskartet under felles møte mellom de tre kommunene i Molde.

MOTiverte ungdommer

Serverte vafler til medelevene i anledning MOT til å glede-dagen.

Fjerner eiendomsskatten på verk og bruk

Vil få store konsekvenser for kommunene.

Nesset krev kompensasjon

Formannskapet i Nesset krev at kommunane får kompensasjon for bortfall av skatteinntekter.

- Forslaget framstår som en kortsiktig løsning for å berge stumpene i budsjettprosessen

Hovedtillitsvalgte i Surnadal reagerer i et leserinnlegg på at det i rådmannens budsjettforslag foreslås å kutte åtte sjukeheimsplasser.

Får oppsigelser denne uka

At Sunndal asylsøkermottak legges ned berører ansatte i flere tjenester i kommunen. Torsdag går trolig de første oppsigelsene ut.

På sangturné for å spre glede

Elever på femte trinn ved Tredal skole var onsdag ute for å synge andre i godt humør.