driva RSS https://www.driva.no/ frontpage no driva frontpage http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Fri, 07 Feb 2020 10:32:15 +0100 Thu, 20 Feb 2020 22:35:56 +0100 10 <![CDATA[Marit skulle bli reiseleder for sydenturister i Spania, det var en vanntett plan mente hun. Helt til hun innså at hun hatet varme... (pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Marit-skulle-bli-reiseleder-for-sydenturister-i-Spania-det-var-en-vanntett-plan-mente-hun.-Helt-til-hun-inns%C3%A5-at-hun-hatet-varme...-21147355.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 20:50:00 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Marit-skulle-bli-reiseleder-for-sydenturister-i-Spania-det-var-en-vanntett-plan-mente-hun.-Helt-til-hun-inns%C3%A5-at-hun-hatet-varme...-21147355.ece <![CDATA[Jacobsen leder - Torsmyr nestleder(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Jacobsen-leder-Torsmyr-nestleder-21148412.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 19:52:47 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Jacobsen-leder-Torsmyr-nestleder-21148412.ece <![CDATA[«Fru Flå» er ledig for oppdrag(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/%C2%ABFru-Fl%C3%A5%C2%BB-er-ledig-for-oppdrag-21147343.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 18:00:00 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/%C2%ABFru-Fl%C3%A5%C2%BB-er-ledig-for-oppdrag-21147343.ece <![CDATA[Er Møre og Romsdal tent med å være ei slagmark for eit strukturspel?]]> https://www.driva.no/meninger/2020/02/20/Er-M%C3%B8re-og-Romsdal-tent-med-%C3%A5-v%C3%A6re-ei-slagmark-for-eit-strukturspel-21147115.ece Meninger Thu, 20 Feb 2020 15:33:38 +0100 https://www.driva.no/meninger/2020/02/20/Er-M%C3%B8re-og-Romsdal-tent-med-%C3%A5-v%C3%A6re-ei-slagmark-for-eit-strukturspel-21147115.ece <![CDATA[Satser på ny butikk i Trøndelag(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Satser-p%C3%A5-ny-butikk-i-Tr%C3%B8ndelag-21146475.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 14:52:06 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Satser-p%C3%A5-ny-butikk-i-Tr%C3%B8ndelag-21146475.ece <![CDATA[Brøytekant hindret sikt - dermed smalt det]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Br%C3%B8ytekant-hindret-sikt-dermed-smalt-det-21145610.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 14:07:29 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Br%C3%B8ytekant-hindret-sikt-dermed-smalt-det-21145610.ece <![CDATA[Bilbrann i fabrikken på Hydro i Sunndal]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Bilbrann-i-fabrikken-p%C3%A5-Hydro-i-Sunndal-21144856.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 13:21:47 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Bilbrann-i-fabrikken-p%C3%A5-Hydro-i-Sunndal-21144856.ece <![CDATA[Politikerne jubler for ny skole - også skeptikerne(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Politikerne-jubler-for-ny-skole-ogs%C3%A5-skeptikerne-21144559.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 12:58:44 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Politikerne-jubler-for-ny-skole-ogs%C3%A5-skeptikerne-21144559.ece <![CDATA[Gjemnes SV seier nei til eit nasjonalt giftdeponi ]]> https://www.driva.no/_incoming/2020/02/20/Gjemnes-SV-seier-nei-til-eit-nasjonalt-giftdeponi-21142856.ece Nye artikler Thu, 20 Feb 2020 10:54:47 +0100 https://www.driva.no/_incoming/2020/02/20/Gjemnes-SV-seier-nei-til-eit-nasjonalt-giftdeponi-21142856.ece <![CDATA[Vil ha fritidskort til unge med dårlig råd(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Vil-ha-fritidskort-til-unge-med-d%C3%A5rlig-r%C3%A5d-21142764.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 10:46:09 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Vil-ha-fritidskort-til-unge-med-d%C3%A5rlig-r%C3%A5d-21142764.ece <![CDATA[Ber om at det startes sak mot Molde-ordføreren(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Ber-om-at-det-startes-sak-mot-Molde-ordf%C3%B8reren-21141052.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 08:22:02 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Ber-om-at-det-startes-sak-mot-Molde-ordf%C3%B8reren-21141052.ece <![CDATA[- Opera- og kulturhuset i Kristiansund er en av de virkelige store satsingene på Nordmøre.(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Opera-og-kulturhuset-i-Kristiansund-er-en-av-de-virkelige-store-satsingene-p%C3%A5-Nordm%C3%B8re.-21130575.ece Nyheter Thu, 20 Feb 2020 06:00:00 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Opera-og-kulturhuset-i-Kristiansund-er-en-av-de-virkelige-store-satsingene-p%C3%A5-Nordm%C3%B8re.-21130575.ece <![CDATA[Rune Dalager ny styreleiar i Laget Vårsøg]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Rune-Dalager-ny-styreleiar-i-Laget-V%C3%A5rs%C3%B8g-21140288.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 21:54:29 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Rune-Dalager-ny-styreleiar-i-Laget-V%C3%A5rs%C3%B8g-21140288.ece <![CDATA[Innstiller på å vedta bygging av ny skole(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Innstiller-p%C3%A5-%C3%A5-vedta-bygging-av-ny-skole-21140008.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 20:18:12 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Innstiller-p%C3%A5-%C3%A5-vedta-bygging-av-ny-skole-21140008.ece <![CDATA[Ny vurdering på torsdag]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Ny-vurdering-p%C3%A5-torsdag-21139114.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 16:21:26 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Ny-vurdering-p%C3%A5-torsdag-21139114.ece <![CDATA[Applauderer muligheten for større vogntog på Fv 65(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Applauderer-muligheten-for-st%C3%B8rre-vogntog-p%C3%A5-Fv-65-21138771.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 15:52:53 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Applauderer-muligheten-for-st%C3%B8rre-vogntog-p%C3%A5-Fv-65-21138771.ece <![CDATA[Nettpatruljen Møre og Romsdal er no operativ]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Nettpatruljen-M%C3%B8re-og-Romsdal-er-no-operativ-21138586.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 15:45:49 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Nettpatruljen-M%C3%B8re-og-Romsdal-er-no-operativ-21138586.ece <![CDATA[Aktive dager for friskuser på vintercamp i Trollheimen(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Aktive-dager-for-friskuser-p%C3%A5-vintercamp-i-Trollheimen-21138478.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 15:30:53 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Aktive-dager-for-friskuser-p%C3%A5-vintercamp-i-Trollheimen-21138478.ece <![CDATA[ - Vi starter klokka 3 på natta for å få ut ferske bakervarer til butikkene og utsalgene våre. Vi gleder oss over å ha fått dette kvalitetsmerket (pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Vi-starter-klokka-3-p%C3%A5-natta-for-%C3%A5-f%C3%A5-ut-ferske-bakervarer-til-butikkene-og-utsalgene-v%C3%A5re.-Vi-gleder-oss-over-%C3%A5-ha-f%C3%A5tt-dette-kvalitetsmerket-21132599.ece Nyheter Wed, 19 Feb 2020 10:48:08 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/19/Vi-starter-klokka-3-p%C3%A5-natta-for-%C3%A5-f%C3%A5-ut-ferske-bakervarer-til-butikkene-og-utsalgene-v%C3%A5re.-Vi-gleder-oss-over-%C3%A5-ha-f%C3%A5tt-dette-kvalitetsmerket-21132599.ece <![CDATA[ - Det er besynderlig hvordan man kan sitte i Oslo å glemme hvor verdiskapingen i dette landet skjer]]> https://www.driva.no/meninger/2020/02/19/Det-er-besynderlig-hvordan-man-kan-sitte-i-Oslo-%C3%A5-glemme-hvor-verdiskapingen-i-dette-landet-skjer-21131641.ece Meninger Wed, 19 Feb 2020 10:00:10 +0100 https://www.driva.no/meninger/2020/02/19/Det-er-besynderlig-hvordan-man-kan-sitte-i-Oslo-%C3%A5-glemme-hvor-verdiskapingen-i-dette-landet-skjer-21131641.ece <![CDATA[Kommunene får beholde skatteinntektene(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Kommunene-f%C3%A5r-beholde-skatteinntektene-21129407.ece Nyheter Tue, 18 Feb 2020 21:03:09 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Kommunene-f%C3%A5r-beholde-skatteinntektene-21129407.ece <![CDATA[Inviterer strikkeglade fra hele landet til Surnadal(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Inviterer-strikkeglade-fra-hele-landet-til-Surnadal-21127398.ece Nyheter Tue, 18 Feb 2020 18:30:00 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Inviterer-strikkeglade-fra-hele-landet-til-Surnadal-21127398.ece <![CDATA[Skal selge Surnadal til fylkesordfører og fylkesrådmann(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Skal-selge-Surnadal-til-fylkesordf%C3%B8rer-og-fylkesr%C3%A5dmann-21127503.ece Nyheter Tue, 18 Feb 2020 15:54:31 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Skal-selge-Surnadal-til-fylkesordf%C3%B8rer-og-fylkesr%C3%A5dmann-21127503.ece <![CDATA[Åpen kafe i Sunndalsporten(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/%C3%85pen-kafe-i-Sunndalsporten-21127178.ece Nyheter Tue, 18 Feb 2020 15:29:17 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/%C3%85pen-kafe-i-Sunndalsporten-21127178.ece <![CDATA[Kan ikke besøke kunder i Kina(pluss)]]> https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Kan-ikke-bes%C3%B8ke-kunder-i-Kina-21125241.ece Nyheter Tue, 18 Feb 2020 13:40:00 +0100 https://www.driva.no/nyheter/2020/02/18/Kan-ikke-bes%C3%B8ke-kunder-i-Kina-21125241.ece