Spør om krafthistorie

Ber om svar i kommunestyret.
Nye artikler

Mellvin Steinsvoll (Ap) spør ordfører Rolf Jonas Hurlen om framdrifta for arbeidet med krafthistoria i Nesset.

Steinsvoll viser til at kommunestyret i 2010 fattet vedtak om at det skulle settes av  500.000 kroner fra Kraftfondet til utarbeidelse av Nesset kommune sin krafthistorie.

"Som kjent, er  personen som ble engasjert til å utføre arbeidet, ikke lenger blant oss og mine spørsmål blir da som følger:

1. Har ordføreren en plan for videreføring av det arbeid som er satt i gang for få gjennomført kommunestyrets ovennevnte vedtak?

2. I tilfelle det foreligger en plan, hvordan skal arbeidet videreføres og hvilken fremdrift er lagt til grunn for det videre arbeid," spør Steinsvoll.