Rindal: Sterk Sp-framgang

Største parti med god margin.
Nye artikler

Når 99,8 prosent av stemmene er talt opp ligger det an til følgende resultat i Rindal:


Senterpartiet: 41,2 prosent, fram 3,7 prosentpoeng fra stortingsvalget for fire år siden.

Arbeiderpartiet: 29,8 prosent, tilbake 5,2.

Høyre: 11,2 prosent, tilbake 0,5.

Fremskrittspartiet: 8,7 prosent, fram 2,3.

Kristelig Folkeparti: 3,2 prosent, tilbake 1,7.

Sosialistisk Venstreparti: 2,1 prosent, fram 1,3.

Miljøpartiet de grønne: 1,3 prosent, fram 0,3.

Rødt 1,2 prosent, fram 0,6.

Venstre 0,3 prosent, tilbake 1,5.


Frammøtet i valget var på 76,6 prosent.


Her finner du flere tall fra valget i Rindal.