- Sier politikerne nei, blir det ikke noe deponi for farlig avfall på Raudsand

.
Nye artikler

Daglig leder Harald Storvik gjentok på torsdagens folkemøte at det ikke blir noe deponi for farlig avfall på Raudsand dersom politikerne i Nesset sier nei til reguleringsplanen for området. Den eneste muligheten da vil være om regjeringa går inn og sier at deponiet skal bygges på Raudsand. Det ventes at reguleringsplanen legges fram for politikerne til sommeren.