Nei til deponi og statlig salg av eiendom på Raudsand

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand.

KrFs fylkesleder, Randi Walderhaug Frisvoll.  Foto: Møre og Romsdal KrF

Nye artikler

Pressemelding fra Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre:

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal. Fylkesstyret ønsker heller ikke statlig salg av eiendom på Raudsand og viser til offentlig debatt og bekymring omkring miljøforholdene i det gamle gruveområdet i romsdalskommunen.

Selskapet Bergmesteren ønsker å etablere et nasjonalt mottaksdeponi for farlig industriavfall i Raudsand. Dette er tenkt i området der det tidligere har vært gruvedrift, noe det er stor lokal motstand mot, både av naboer og kommunene langs Tingvollfjorden.

Forholdene i det gamle gruveområdet er fra før kritikkverdige, med gamle deponier som det ikke er blitt ryddet opp i. Siden både gamle deponier og forslag om nye ligger helt eller delvis på Statens grunn, så er det et statlig miljøansvar å sikre dette, etter svært mange år uten at noe er blitt gjort.

Nesset kommune har tidligere stilt spørsmål om mer miljøvennlige løsninger for å sikre lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand, samt påpekt at Staten må ta ansvar for opprydding på egen grunn.

Nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal har alle kommet med bekymringsmeldinger omkring miljøforholdene både på gamle og eventuelt nye deponi på Raudsand, og KrFs fylkesstyre deler deres skepsis.

- Vi ønsker ikke statlig salg av eiendom i Raudsand, men staten ved Miljødirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet må uansett rydde opp i gamle deponier i kommunen, enten det blir gitt tillatelse til nye deponier i området eller ikke, uttaler Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre.