Svar til avdelingsdirektør Christine Wilberg, UDI.

Botilbud for beboere med særskilte behov.

Stig Rune Andreassen (Frp).   Foto: Ingrid Ellevset

Nye artikler

Ser at UDI ved en av direktørene har sendt et leserbrev til Driva ang botilbud for flyktninger og asylsøkere med særskilt behov.

Grunnen slik jeg ser det er at Christine Wilberg, UDI har blitt gjort oppmerksom på at et samlet formannskap i Sunndal kommune gikk inn for rådmannens innstilling om ikke å delta i en eventuell anbudskonkurranse om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning.

Videre at et samlet formannskap etter forslag fra Stig Rune Andreassen FrP om at Sunndal kommune ikke ønsker et slikt tilbud lagt til Sunndal.

Utlendingsdirektoratet har nå lyst ut et nytt anbud for beboere med særskilte behov. Den nye i utlysningen er at nå skal disse 20 beboerne fordeles på flere bygninger, minst tre bygninger. De kan også ligge i en og samme kommune eller i for eksempel to kommuner.

Direktøren påpeker i sitt leserbrev at nesten alle kommuner i Norge har sine innbyggere som sliter med rus og psykiatri. Det er sikker riktig, men hva har det med denne sak å gjøre.

Jeg velger å sitere fra leserbrevet:

«Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, eller utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet.» Enkelte beboere må ha svært tett oppfølging.

Kjære UDI.

Dette er de farligste asylsøkerne.  Jeg viser til andre plasser i landet der et slikt mottak har blitt etablert og at det har ført til problemer. Vi er heller ikke rigget til dette med hensyn til politivakt, og legevakt som skal overføres til et større distrikt. Slike mottak der beboerne med voldelig og truende adferd kan ferdes fritt, vil vi ikke ha i et boligområde eller i Sunndal. Det sa også ØP-utvalget, nå formannskapet i Sunndal.

Sunndalsøra 8.1.2019

Stig Rune Andreassen

Sunndal Fremskrittsparti