God lokal vekst

Flere kunder gir samfunnsutbytte på 80 millioner fra SpareBank 1 SMN.

Bra vekst: - Lokalt i Surnadal og Sunndal viser banken til bra vekst og god forankring, både på utlån og innskudd, sier Berit Skralthaug. 

Nye artikler

Flere kunder og solid bankdrift har gitt et godt resultat i 2018. Det legger grunnlaget for at SpareBank 1 SMN kan dele ut 80 millioner kroner til gode formål i Midt-Norge. Hovedsatsing i år blir folkehelse.

I forbindelse med offentliggjøringen av foreløpig årsregnskap for 2018 foreslår styret i SpareBank 1 SMN å øke utdelingen til gaveformål til 80 millioner kroner. Dette er en økning på ti millioner kroner fra året før.

- Når det går godt for regionen går det også godt for banken. SpareBank 1 SMN har en lang tradisjon for å dele en stor andel av overskuddet med samfunnet, og årets sterke resultat gir oss mulighet til å prioritere lokale tiltak som fremmer folkehelse spesielt, sier Berit Skralthaug, Banksjef PM i SpareBank 1 SMN Surnadal og Sunndalsøra.

I fjor bygde SpareBank 1 SMN opp under FNs bærekraftsmål om livet under vann gjennom Plastdugnaden 2018. Da engasjerte banken mer enn 12.000 frivillige som samlet inn over 18.000 sekker med plastsøppel i hele regionen.

Høy vekst

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 2090 millioner kroner i 2018, som er 262 millioner bedre enn året før. Regnskapet kjennetegnes av god bankdrift, reduserte tap på utlån, godt salg innen alle produktområder, gevinst ved salg av bankens hovedkontor samt høy vekst og mange nye kunder. 7000 personkunder og 1100 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i 2018.

Lokalt i Surnadal og Sunndalsøra viser banken til bra vekst og god forankring, både på utlån og innskudd, sier Berit Skralthaug. Totalt i banken økte utlån til personkunder med 10,4 prosent til 98,7 milliarder kroner siste tolv måneder. Dette er betydelig høyere enn generell markedsvekst. Utlån til næringslivskunder økte med 4,1 prosent til 49,1 milliarder kroner, hvor veksten