Arkeologiske utgravinger for 46 millioner kroner i Halsa og Hemne:

Spaden i jorda for nye E39

Kommende uke settes bokstavelig talt spaden i jorda for vegprosjektet E39 Betna – Stormyra. Med et budsjett på 46 millioner kroner skal NTNU Vitenskapsmuseet grave ut 12 felt i Halsa og Hemne de neste to åra. Dette omfatter blant annet tre steinalderboplasser og et gravfelt fra vikingetiden.

Arkeologiske utgravinger: Oversikt over alle lokalitetene (innringet) som skal graves ut i forbindelse med vegprosjektet E39 Betna-Stormyra; sju i Halsa og fem i Hemne.  Foto: Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet/Eystein Østmoe

Nye artikler

Vegprosjektet E39 Betna – Stormyra medfører store arkeologiske utgravinger på flere områder langs Vinjefjorden i Hemne og Halsa.