Nå vil Sunndal kommune starte opp tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak

Reaksjoner etter utvidelse av molo

Kontrollutvalget i Sunndal fattet tidligere i år interesse for en molo som er utbedret og utvidet i Horrvika, trolig i strid med politiske vedtak. Utvalget har uttrykt bekymring for at saka kan danne presedens.

Reagerer: Kontrollutvalget har i lengre tid diskutert saka. Nå er den satt på utvalgets oppfølgingsliste.  

Nye artikler

Saka dukket først opp i utvalget i februar i år, etter at folk hadde tatt kontakt med utvalgsmedlem Erling Rød (Frp) om det de mente var ulovlig aktivitet i strandsonen i Horrvika. Rød tok med seg saka videre til kontrollutvalget.