Gulstripeaksjonen får Trafikktryggingsprisen 2019

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2019 til Gulstripeaksjonen ved Solvår Skogen Sæterbø.

Fikk pris: Helga Hjorthol Grønset , Juanita Møkkelgård, Solvår Skogen Sæterbø og Tora Vaagan Hofset i Gulstripedamene utanfor Stortinget 23. august i fjor. Foto: privat 

Nye artikler

I grunngjevinga står det at det har vore arbeidd politisk over lang tid både lokalt og regionalt med utbedring av strekninga E39 Betna-Stormyra. Ein har fått utbedra enkelte strekningar, men totalprosjektet langs Vinjefjorden har stadig vorte utsett.