Norges Bondelag:

Ras- og flomsikring må prioriteres høyere

- De verste flomskadene på dyrka mark og bebyggelse kan ikke repareres, men de kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Petter Bartnes, leder i Norges bondelag.  Foto: Sigmund Tjelle

Nye artikler

Sammenliknet med saldert budsjett for 2019, går bevilgningene til flom- og skredforbygging i 2020 ned. Det er satt av 45 mill. kr. til krise og hastetiltak, men det går på bekostning av det forebyggende arbeidet.