Lanserer ny protestnettside mot deponi

- Vi vil leve trygt, sier initiativtakerne.

Nei: Fra markeringa mot deponiet under miljøvernminister Ola Elvestuen sitt besøk i Tingvoll. 

Nye artikler

Det er vi som er lokalbefolkningen, det er vi som blir berørt!

Innbyggerne i nabokommunene til deponiet for uorganisk avfall på Raudsand i Nesset, nå nye Molde kommune, ønsker å vise vår motstand. Vi er mange som er svært bekymret for hvordan et eventuelt deponi på Raudsand vil påvirke ikke bare fremtiden vår, men livet vi forsøker å leve her og nå. Derfor lanserer vi en nettside for å vise frem hvem vi faktisk er, vi vanlige folk som blir berørte av saken.

Vi vil leve trygt!

Vi protesterer mot frakt av farlig avfall langs vår sårbare og tidvis ugjestmilde kyst, samt utfordrende og smale veistrekninger. Utforkjøring av trailere ser vi årlig, og det er ikke lenge siden vi så hvordan både cruiseskip og lasteskip strevde i Hustadvika. 

Vi protesterer mot etableringen av et giftdeponi på Raudsand, snart nye Molde kommune. Konsekvensene ved en eventuell ulykke vil ramme hardt, og vi frykter for helse, arbeidsplasser og trivsel. Vi frykter for vår og kommende generasjoners fremtid.

Se oss, hør oss!

Vi lanserer i dag en nettside som viser lokalbefolkningens motstand. Vi som lever livene våre i nabolaget til deponiet og langs ruta for transporten av risikabelt avfall, står opp og protesterer. Vi har ropt lenge og høyt, lokalpolitikerne har kjempet og kjemper hardt, nå hever vi vanlige folk stemmen enda et hakk.

Vi håper så mange som mulig vil besøke www.hvilkenlokalbefolkning.net og blir med for å vise sin motstand.

På forhånd takk,

Innbyggerne i Tingvollfjorden v/Hanne Iren Dahlen, Juni Rosann Engelien Johanssen m. fl.