– Raudsand styrka som lokalisering for deponi

Nessetordførar Rolf Jonas Hurlen meiner Raudsand kjem styrka ut etter den nye rapporten.

STYRKA: Nessetordførar Rolf Jonas Hurlen meiner Raudsand kjem styrka ut etter den nye rapporten. JA TIL DEPONI: Ordførar i Nesset, Rolf Jonas Hurlen.   Foto: Kjell Langmyren, RB.

Nye artikler