Vil vite verdien av elgjakta

Statskog setter i gang en omfattende undersøkelse for å sjekke elgjaktas verdi i samfunnet.

Pangstart: Med denne digre elgoksen fikk Kjell Otnes fra Valsøyfjord en skikkelig pangstart på årets elgjakt. Oksen hadde 18 spir i geviret og en slaktevekt på 270 kilo. Privat foto.  Foto: Privat

Nye artikler

Gjennom en spørreundersøkelse bes nå norske elgjegerne om å fortelle om jakta. Svarene vil brukes til å beregne helseeffekten av elgjakt og hvor viktig den oppleves for de nærmere 60 000 elgjegerne i Norge.