Debatt

Rasering av skoletilbudet ved Sunndal videregående skole og andre skoler i fylket

"At fylkeskommunen foreslår å ta kvelertak på et tilbud som industrien så klart etterspør, er svært bekymringsfullt."

Arve Baade. 

Nye artikler

unndal Kjemiske Fagforening stiller seg svært kritisk til fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020- 2023. Her foreslås det blant annet nedlegging av yrkesfaglinjer innen elektrofag og industriteknologi på Sunndal Videregående Skole.

Hydro Sunndal tar årlig inn mellom 25 og 30 lærlinger. I all hovedsak er disse fordelt mellom prosess/kjemi, elektro, mekanisk og automasjon. I tillegg til Hydro har Sunndalssamfunnet svært mye annen industriell virksomhet, og man er avhengig av å rekruttere lærlinger. Denne rekrutteringen har i all hovedsak skjedd via de yrkesfaglige linjene på Sunndal Videregående Skole og nærliggende skoler. Samarbeidet mellom bedrift og skole er svært viktig for å skape et utdanningsprogram som kombinerer teori og praksis. Hydro Sunndal har i samarbeid med kommunen etablert et Newtonsenter som er en del av denne tankegangen.

At fylkeskommunen foreslår å ta kvelertak på et tilbud som industrien så klart etterspør, er svært bekymringsfullt. At dagens tilbud videreføres, er også viktig i forhold til lokal tilhørighet, som sikrer et lokalsamfunn der ungdom kan få jobb. Vi mener at man kan se på administrative grep, istedenfor å rasere skoletilbudet. Her ser vi for oss at flere kommuner kan samarbeide om det administrative, slik at man opprettholder et godt skoletilbud.

Sunndal Kjemiske Fagforening vil søke samarbeide med næringslivet, politikere og lokalsamfunnet for at vi skal ha et godt og fremtidsretta skoletilbud i vårt nærområde.


For Sundal Kjemiske Fagforening

Arve Baade

Leder