Føler våre medlemmer er blitt urettmessig angrepet

Uttale på vegne av våre medlemmer i Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet Sunndal.

  Foto: Inge Nordvik

Nye artikler

Med den siste tidens negative omtale, føler vi at våre medlemmer i Pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal har blitt urettmessig angrepet.

 Våre medlemmer er profesjonelle i sin yrkesutøvelse. Grunnlaget for all pleie er respekten for den enkelte pasients liv og iboende verdighet. Pleie og omsorg skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene.

I samarbeid med arbeidsgiver ønsker vi å bidra til at våre medlemmer skal få utøve pleie som bygger på de yrkesetiske prinsippene.

Våre medlemmer ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til faglig, forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket, blir hele tiden lagt fokus på.

I møte med pasient og pårørende, stiller vi i Pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal spørsmålet: Hva er viktig for deg?

Mange av våre medlemmer føler seg urettferdig og feilaktig fremstilt i media.

Det fremkommer til dels grove anklager av våre medlemmer, og fremstillingen er svært unyansert. Medlemmene våre er underlagt taushetsplikt, og kan derfor ikke ta til motmæle.

 Vi inkluderer pårørende og har et godt samarbeid for å kunne yte god pleie til deres nærmeste.

Vi er stolte av yrkene våre og håper at vi vil ha et godt samarbeid med både pasient og pårørende slik at vi kan yte omsorgsfull hjelp bygd på faglig gode vurderinger.

Hilsen tillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet Sunndal.


Christina Ødegaard                                                 Gerda Sporsem Lervik

Marianne Åsgård                                                      Unni Tørset