Sp: Vil øke bevilgningene til fylkesveier, rassikring og ferjedrift

I sitt alternative statsbudsjett vil Senterpartiet øke bevilgningene til fylkesveiene med én milliard kroner.

Jenny Klinge 

Nye artikler

Partiet foreslår også en påplussing på 200 millioner til miljøferjer og 200 millioner til rassikring.