Ikke valgkomiteens oppgave

- Skal ikke fastsette honorarsatsene for havnerådet, mener Erling Rød (Frp)..

Erling Rød, Sunndal Frp.  Foto: Ingrid Ellevset

Nye artikler

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har sendt brev til eierkommunene med orientering om hvem havnerådet har oppnevnt som valgkomite som de mener skal fremme forslag på leder og nestleder i havnerådet, komme med forslag på kandidater til styret for havnevirksomheten, forslag på leder og nestleder i havnestyret og fremme forslag på honorarsatser for havneråd og havnestyre.