Revisjon avdekket svakheter i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS:

Rød overrasket over omfanget

- I denne forvaltningsrevisjonen har vi avdekket en god del svakheter som til dels framstår som svært alvorlige risikoer, og som kan bryte ned det viktige og positive arbeidet som selskapet gjør. 

Erling Rød (Frp) har i flere år vært opptatt av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.   Foto: Ingrid Ellevset

Nye artikler

Det skriver oppdragsansvarlig revisor i forvaltningsrevisjonen av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, som er utført på oppdrag fra kontrollutvalgene i Sunndal, Kristiansund, Heim og Hitra.