Debatt

Jordbruket i krevende tider!

Norge og resten av verden er inne i en krisetid. Koronapandemien vil prege verden i lang tid, også etter at sykdomsutbruddet har gått over.

Fylkesleder: Stein Brubæk er fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag.  Foto: Eva Gikling

Nye artikler

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter, solidarisk, opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense og bekjempe sykdommen.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger i denne ekstraordinære situasjonen.

- Fylkesledermøtet ønsker trygghet for produksjon og forsyning av norskprodusert mat, det vil derfor være behov for risikodempende tiltak i den situasjon vi er i nå. Vi mener at det må være stor aktpågivenhet for situasjoner og utfordringer som kan oppstå i årets vekstsesong, og at det vises vilje til å finne løsninger på utfordringer som kommer. Vi har ikke en matprodusent å miste, sier fylkjesleder stein Brubæk.

Det er likevel viktig å presisere at matproduksjonen i landet vårt nå bærer preg av mange år med for trange rammevilkår. Tallmaterialet viser at norske bønder har en årsverksinntekt som er under halvparten av gjennomsnittet i samfunnet. Politikken har ført til at næringen sliter med overproduksjon i flere viktige produksjoner, svak rekruttering og en kraftig reduksjon i kornproduksjonen.

Samtidig står næringa foran store utfordringer og investeringer knytta til klimakrise og ombyggingskrav i forbindelse med endra krav til driftsbygninger.

Norsk Bonde og Småbrukarlag oppfordrer til at det blir satt i gang et arbeid for å komme frem til en forpliktende plan for å løfte inntektene i landbruket opp på gjennomsnittsnivå innen fem år.