80 år siden nazistene gjorde sitt inntog i Norge

9. april 1940 inntok Hitlers soldater landet vårt. Krigen skulle vare i fem lange år i Norge.

Eskil Aarnes Øverland ved uniformene surnadalingene Kaare Waag og Åge Bævre bar under krigen og trefningene med tyskerene på Dovre. 

Nye artikler

Torsdag er det 80 år siden Hitlers soldater gjorde sitt inntog i Norge. Tyskerne inntok Surnadal i midten av april 1940. De stasjonerte seg i nedre Surnadal, på Surnadalsøra og i området rundt Kalksteinsgruva på Glærum. Innfallsporten mot Trondheim ved en eventuell alliert invasjon skulle sikres. Før de kom bombet de Honnstad, Glæresvika og Svinvika. Surnadalingene fikk oppleve tyskernes brannbomber.