- Ikke bråk etter klokka fire!

Politiet minner om helligdagsfreden.
Nye artikler

Politiet i Møre og Romsdal minner om loven som sier helligdagsfreden ikke skal forstyrres med utilbørlig larm. Dette kan vær plenklipping eller utilbørlig høglytt framferd og oppførsel som er til sjenanse for omgivelsene.

– Vennligst ta hensyn til dine omgivelser, ber politiet på Twitter.

Politiet får klager på brudd av helligdagsfreden, men henstiller til publikum om å prøve å ta kontakt med støykilder til irritasjon sjøl for å prøve å komme til en løsning, før politiet kontaktes.

– Ha en god og fredelig pinse, sier politiet på Twitter.