- Stadig flere fullfører

Nye tall bekrefter den positive trenden vi har sett de siste årene. Nå er det nesten 80 prosent som fullfører videregående på fem eller seks år.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).   Foto: Statsministerens kontor

Nye artikler

Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister:

Regjeringens mål er at er at ni av ti skal fullføre. Altså at 90 prosent av de som begynner på videregående skal avslutte med vitnemål eller fag- eller svennebrev. Og dette er ikke uviktig, for det blir stadig viktigere å ha fullført videregående opplæring for å lykkes videre i arbeidslivet. Derfor jobber vi nå med en reform i videregående skole som skal gi elevene større valgfrihet, mer fleksibilitet, og mer relevant kompetanse.

Frihetsreform

Denne reformen må bli en frihetsreform. Jeg tror at hvis elevene får mer frihet til å bestemme over sin egen skolehverdag, så vil det blir mer motiverende og læringsutbyttet vil bli større.

Vi må gå bort fra ideen om at alle må lære det samme, og heller åpne for mer skreddersydde løp der du både får forfølge dine interesser og der du kan spisse deg mer. Dagens system har vært relativt uforandra siden Hernes-reformen i 1994, mens verden har endret seg radikalt siden den gang. Både kravene til hva du bør kunne, og synet på hva som er relevant kunnskap og kompetanse, er noe helt annet i dag, og da må vi ta grep.

Tidlig innsats

Vi må også jobbe med den kompetansen elevene har med seg fra grunnskolen. Det er mange som har for svake faglige forutsetninger til å fullføre og bestå videregående. Det betyr at vi må fortsette satsingen på tidlig innsats både i barnehage og grunnskole. Vi innfører fagfornyelsen til høsten, og det blir en god start på regjeringens ambisjon om å øke gjennomføringen i norsk skole.

Frihetsreformen i videregående må bidra til at vi greier å gå enda flere steg, og sørge for at de aller fleste fullfører videregående opplæring, og er godt forberedt til studier eller arbeidsliv. Da gir vi alle like muligheter, og friheten til å velge det livet de selv ønsker.