- Vi trenger nye oppdrag

Ordrereservene er i ferd med å tørke inn, noe som kan få store konsekvenser for viktige distriktsarbeidsplasser.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NHO Møre og Romsdal

Nye artikler

Av Øyvind Myhra (Nelfo), Monika Eeg (EBA), Lars Tomren (Rørentreprenørene), Espen Remme (NHO Møre og Romsdal):