Denne bilen skal kjøre landet rundt for å måle saueraping - skal avle fram mer klimavennlige sauer

Norske sauebønder skal avle fram en mer klimavennlig sau

Lastebilen Metanmåleren skal ut på tur for å måle metanutslipp fra sau i Norge. Målet er å kunne avle frem en mer klimavennlig sau. Foto: Norsk sau og geit/Lars Erik Wallin. 

Nye artikler

Pressemelding fra Norsk Landbrukssamvirke: