165 av 257 søkarar fekk krisehjelp

165 søkarar har fått støtte til nye prosjekt og satsingar og kompensasjon for tapte inntekter i samband med koronapandemien gjennom ein fylkeskommunal tiltakspakke for kulturlivet.

165 av 257 søkarar fekk støtte frå fylkeskommunen sin tiltakspakke for kulturlivet. Illustrasjonsfoto: Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Nye artikler

Møre og Romsdal fylkeskommune: