Debatt:

Halsa-tilstander i Heim?

I et leserinnlegg 30. juni etterlyser posisjonen i Heim "engasjement", "respekt for representantenes tid" og et "inkluderende demokrati". Men konsekvensene av forslaget deres, og måten det er innført på, er det stikk motsatte.

Halsa-tilstander. Bilder fra Avisa ST, TK og Driva.  Foto: Picasa

Nye artikler

På kommunestyremøtet 25. juni la de 24 medlemmene i Sp, Ap, HeimLista og Krf fram et omforent forslag om et nytt møtereglement. De syntes møtene tok for lang tid, og løsningen deres var å begrense taletiden til 3 minutter.

Finn en sak du brenner for. Hør med de som berøres av saken. Snakk med fagfolk. Dra ut på befaring og ta ting i øyesyn. Les deg opp på lover og regler. Trekk en konklusjon og finn en løsning. Så kjører du 1 time til kommunestyremøtet og ber om ordet. Versågod: Du har 3 minutter på å overbevise alle i salen om at du har en god sak!

Slik ønsker posisjonen å verve nye medlemmer til politisk engasjement i Heim.

Er det mulig å presentere en hel sak på 3 minutter? Aps gruppeleder klarte det ikke. Han brukte 18 minutter på å forklare hvorfor taletiden bør begrenses til 3 minutter, uten å se ironien i det!

Ingen av de andre som hadde noe å si klarte det på 3 minutter heller. Likevel proklamerte varaordføreren at "24 stykker er enige om reglementet". Før ALLE sammen snudde og stemte for Høyres forslag om 5 minutter taletid!

Men er det taletiden som er problemet i Heim kommunestyre?

Nei, det er de mange sakene i innkallingen og de utallige saksdokumentene. Rekorden er 1053 sider.

Nei, det er alle regelbruddene. Kommunestyret og Formannskapet har ikke fått opplæring i lover og regler. Demokratiet fungerer først når over halvparten har lest dem.

Nei, det er posisjonens eksklusjon av opposisjonen. Vi kan ikke engang sende epost til hverandre! Det gjør at alle saker må debatteres i sin helhet i kommunestyremøtene.

Ta f.eks. behandlingen av møtereglementet:

28. mai foreslo Heim Frp og HalsaLista om at gruppelederne og en lovkyndig burde sette seg ned og diskutere tolkningen av reglene. Vi hadde følt en økende misnøye i kommunestyret, og ønsket å ta problemet ved roten. Det var også innmeldt over 30 regelbrudd til Kontrollutvalget i løpet av Heims første 6 måneder, alt fra brudd på arbeidsmiljøloven til feil tolkning av møtereglementet, så noe måtte gjøres.

Flertallet i kommunestyret stemte ned forslaget.

Derfor ba vi om et møte med ordføreren for å forklare problemet. Det siste vi ønsket var å ende opp med den samme ufreden som i Halsa, med gjentatte lovlighetskontroller, trusler om vold, og utmelding.

Ordføreren sa nei! Han mente det ikke hadde noe for seg, selv før vi hadde sagt hva møtet skulle handle om. Men med litt påtrykk ble det likevel en hyggelig prat på ordførerens kontor.

Og på neste formannskapsmøte sto møtereglementet på saklisten. Men det var havnet der ved en feil, og ordføreren trakk forslaget og begrunnet det med at "det er urettferdig overfor Frp og Krf som er ikke til stede"! Flertallet i formannskapet støttet forslaget.

Og 23. juni ble et siste forsøk på å få diskutert reglene i fellesskap nedstemt i formannskapet. Også i pausen ble alle ønsker om samarbeid avvist. "Vi tar det på torsdag" sa Aps gruppeleder. "Jeg tror ikke vi KAN bli enige" sa varaordføreren.

Det er slik et saksinnlegg ender opp med å ta 34 minutter. Ikke "45 minutter" slik innlegget sier, eller "nesten en time" som ordføreren sa i møtet. Det er tydelig at tidsoppfattelsen endres avhengig av hvem som snakker.

Det, og at det nye reglementet var fullt av feil, misforståelser og brudd på kommuneloven. Hvordan kan 24 lovforvaltere ikke oppdage eller vite forskjellen på avstemMing og avstemNing gjennom et helt reglement? Leste de ikke posisjonens utkast? Lest de ikke opposisjonens innspill? Varaordføreren mente jeg hengte ut dyslektikere ved å påpeke feilen.

Alt vi ønsket var å diskutere saken ferdig på forhånd i fellesskap. I stedet ble vi møtt med mishagsytringer fra posisjonen da vi ville diskutere tolkningen av reglene.

Og på toppen av alt viser det seg at posisjonen faktisk har hatt det møtet som vi ba om! Ja, to møter, til og med! Men opposisjonen var altså ikke invitert.

Det er umulig å skape "inkludering", "konstruktive" og "effektive møter" hvis flertallet skal trykke sine regler ned over mindretallet. En slik oppførsel kalles flertallstyranni.

PS! Heim Frps interpellasjoner ble avvist i møtet. De var innsendt "10 dager" før, slik det står i reglementet. Men ordføreren valgte plutselig å tolke det som "før kl 12:30" til tross for å alltid ha tolket det som "før midnatt" tidligere. Den første lovlighetskontrollen i Heim kommune er med andre ord et faktum.

Enda godt vi fremmet forslag om å ha opplæring i de nye reglene! Vi MÅ bli enige om hvordan de skal tolkes så vi slipper å kaste bort tid på lovlighetskontroller og ufred i framtiden. Heim kommunestyres nye reglement løser ingenting.

Einar Vaagland