Nedgang i sakstal som følge av Covid-19, men:

Fleire saker med vald i nære relasjonar

Illustrasjonsbilete. Foto: Konfliktrådet. 

Nye artikler

Pressemelding frå Konfliktrådet Møre og Romsdal: