Den krysser gjerne kald elv den som saftig fjellgras skal få...

En bøling på trettien kyr og trettitre kalver skal til fjells. Til Eiterdalen i Vindøldalen. Grønne lier, friskt elvavatn og saftig gras venter dem i enden av den lange ferden.
Nye artikler

For å komme dit må de vandre ei mil. Fra heimgarden Utistu Røv. De må krysse hovedveien, gå over brua på Høgmoen, traske lange motbakker. Og våge seg over elva oppi dalen. I år er vannføringa slik den skal være, strømmen likeså. Svømme må de lell, kalvene også. Det morkua tør, det tør også kalven. Vel framme har de tretti tusen mål med frodig land som ønsker dem gjestfritt velkommen. Her skal kyr og kalver ete seg mette helt til høsten gjør krav på grøde og vær.