Kommunen avviser klage på husbygging

Naboer klaget på oppføring av enebolig i Svartvassområdet - mente seg ikke varslet.

Sameiet til venstre i bildet - byggetomta til høyre i bildet. 

Nye artikler

Det er Sameiet Svartvassbakkan som har klaget på byggetillatelsen Erlend Lund fikk på oppføring av enebolig i Mobrekka 50. Sameiet klager på takform, husform og gesimshøgd og mener kommunen dispenserer for mye fra reguleringsplanen for området ved sin byggetillatelse, og de klager på ikke å ha fått varsel som naboer.