Sunndal helsetun:

Letter litt på besøksrutinene

Kan ta med pasientene på trilletur eller biltur.

Må fortsatt avtale besøk: Kommunen letter litt på rutinene ved besøk, men besøk må som før avtales med avdelingen i forkant.   Foto: Inge Nordvik

Nye artikler

Sunndal kommune letter litt på besøksrutinene ved helsetunet. Kommunen orienterer i en pressemelding om de nye reglene som gjelder fra fredag 18. september klokka 12.

Her er det nye regelverket:

- Alle besøkende må være friske

- Ring avdelingen for å avtale besøk i forkant, minimum 1 time før besøket

- Besøks tid vil være fra kl 13-15.00 og 16.30-18.00

- Vi åpner for at pårørende kan ta med pasienter ut på trilletur eller biltur, men vi ber om at en forsøker å opprettholde 1 meter avstand så langt det lar seg gjøre. Unngå store folkemengder.

- Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak besøkende ved avdeling D.

- Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk

- Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal. De skal gå rett til pasientens rom eller avtalt sted utendørs.

- Det blir ikke gitt servering til pårørende under besøket fra avdelingen, men det er anledning til at pårørende tar med selv.

- Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende samtidig på rommet.

- Alle besøkende skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk.

- Besøkende vasker over alle berøringspunkt på rommet med såpe og vann etter besøket. (evt. wipes)

- Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.