Norsk Folkehjelp:

–Ikke et budsjett for å sikre god beredskap over hele landet

De frivillige redningsressursene må prioriteres for å sikre at hele landet har en god beredskap for neste krise. Heller ikke i år er tilskuddet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten økt.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Ida Kroksæter

Nye artikler

Pressemelding fra Norsk Folkehjelp: