- Kutt i formueskatt er en håndsrekning til hverdagsnæringslivet

Reduksjonen i formueskatt som regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021, betyr 1,37 milliarder til nye arbeidsplasser og investeringer for fremtidig vekst i landets små og mellomstore bedrifter, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen.

Administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen.  Foto: Fotograf Johnny Syversen

Nye artikler

Pressemelding fra SMB Norge: