Unik satsing: Lanserer bondens klimakalkulator

Torsdag lanseres landbrukets klimakalkulator - et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk.

Bonden Jon Ansten Johansen er klar til å ta i bruk klimakalkulatoren og ta grep på egen gård.   Foto: Norges Bondelag

Nye artikler

Pressemelding fra Norges Bondelag - på vegne av Klimasmart Landbruk: