Statnett selger 132 kV-nettet i Møre og Romsdal til Mørenett

Statnett har inngått en avtale med Mørenett om at de overtar Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.

Mørenett er det største nettselskapet i fylket, og de vil invitere de andre nettselskapene i fylket til samarbeid om å etablere et større nettselskap i fylket. 

Nye artikler

Overdragelsen vil først gjennomføres etter at dette nettet har blitt klassifisert som regionalt distribusjonsnett.