Denne tomta er blitt en torn i øyet på mange i Surnadal

Striden står om er hvordan tomta skal bygges ut.

Stridens kjerne: Noen vil ha leiligheter, andre eneboliger på denne tomta. Nå skal politikerne ta stilling til et leilighetsprosjekt med 14 boenheter her.  Foto: Geir Forbregd

Nye artikler

Skal det være et leilighetsbygg eller skal det være eneboliger som bygges i Moavegen 21 i Surandal. Utbyggerne Angvik prosjektering og Setra Surna ønsker å bygge leiligheter. Naboene i området ønsker ikke et leilighetsbygg, men eneboliger. Administrasjonen i Surnadal kommune er positive til et leilighetsbygg i to etasjer og legger fram en sak om forhåndsvurdering for politkerene i utvalget for miljø, areal og teknikk (MAT) den 19. mai.