Ga 250 000 til frivillige lag - disse fikk støtte

Sunndal Energi har gitt sponsorstøtte til en rekke lag og organisasjoner,

Sunndal Energi har gitt 250.000 til lokale lag og organisasjoner. 

Nye artikler

Sunndal Energi bidrar også i år med sponsorstøtte til lokale lag og foreninger. Total utdeling av sponsormidler er kr 250000,- i 2021.